• Hvor bindende er en bindende forhåndsuttalelse? 

      Aslesen, Andreas Dæhli (Master thesis, 2023)
      Bindende forhåndsuttalelser er et nyttig verktøy for å skape forutberegnelighet rundt de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene av en planlagt disposisjon, før den igangsettes. I denne oppgaven sees det litt nærmere på ...