• Hvordan kan man omstrukturere forpleiningen i sjøforsvaret? 

      Arnø, Richard (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å sammenligne forpleiningen i Marinen og Kystvakten med tanke på å lære og dra erfaringer fra Marinens produksjonskjøkken. Målsetningen har vært å undersøke muligheten for ...