• Analyse av kostnadseffektiviteten til vindkraftverk på land 

      Aarnes, Elise Christin; Andersen, Tuva (Bachelor thesis, 2023)
      De to store miljøutfordringene vi står overfor i dagens verden er begrensning av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Vindkraft spiller en sentral rolle i begge aspektene, der miljøhensyn kommer i konflikt. Som en ...