• "Principal purpose test" i skatteavtaler 

      Andersen, Katrine Østervold (Master thesis, 2018)
      OECD har gjennom sitt arbeid med BEPS «Base Erosion and Profit Shifting» foreslått at det innføres en generell omgåelsesregel i mønsteravtalen, artikkel 29 paragraf 9. Hovedpunktene i OECD sitt BEPS-arbeidet vil bli ...