• Juss for ledere 

      Hønstvedt, Anne Helene; Amundsen, Siv-Hege (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i et faktum hentet fra to private barnehager i en kjede. Faktum omhandler daglig leder og fagleder sine manglende arbeidsprestasjoner. De har begge blitt varslet til HR avdelingen med ...