• Analyse av nyinnførte regler for kildeskatt på renter og royalties mv. 

      Borchgrevink, Josefine; Akram, Minahil Naeem (Master thesis, 2022)
      Denne masterutredningen tar for seg effekten av de nyinnførte reglene i 2021 om kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger på fysiske driftsmidler og er en analyse av hvorvidt reglene oppnår formålet med å forhindre ...