• De 4 utfordrende fasene i lederutvikling 

      Strand, Joakim; Rasmussen, Magnus; Aasheim, Patrick (Bachelor thesis, 2022)
      Oppgaven handler om fagfeltet lederutvikling. Vi har sett på det historiske perspektivet til lederutvikling i norsk sammenheng og forskjeller på interne og eksterne programmer. Dette for å kunne tilstrekkelig drøfte og ...