• Nye Brannstasjoner 

      Aalberg, Marte; Ørstad, Marit Johanne (Bachelor thesis, 2010-10-14)
      Denne besvarelsen omhandler brukernes medvirkning i prosjekter. For å belyse dette temaet har vi valgt å bruke prosjektet, Nye Brannstasjoner i Trondheim som utgangspunkt. Prosjektet eies av Trondheim kommune, men som følge ...