• Bruk av investeringsanalysemetoder og avkastningskrav: Norge anno 2012 

      Berg, Terje; Østeby, Lise Korsemmoosor; Nesse, Line Graff (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Temaet for denne artikkelen er bruk av investeringsanalysemetoder og avkastningskrav blant Norges 500 største bedrifter. Undersøkelsen artikkelen bygger på, viser at nåverdimetoden og vektet totalavkastningskrav er mest ...