• Regnskapsbaserte avlønningskontrakter: med vekt på målkongruens 

      Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Regnskapet skal gi informasjon som er relevant for kontroll og oppfølging av ledelsen. Bruk av regnskapet til fastsetting av ytelsesbasert avlønning er et eksempel på bruk av regnskapet til kontroll- og styringsformål. ...