• Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler 

      Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Siden mellomkrigstiden har oppfatningen i arbeidsrettslig teori vært at det som følger av tariffavtalens normative regulering, fortsatt består som del av arbeidsavtalen selv om tariffavtalen opphører og faller bort. Dette ...