• Analyse av SalMar ASA 

      Kilvær, Stig; Hermansen, Truls Georg; Røvik, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Denne oppgaven tar for seg en analyse av driftsåret 2011 til SalMar ASA og en vurdering av framtidsutsiktene for næringen. Hensikten med oppgaven er å foreta en bedriftsøkonomisk analyse, tilegne seg relevant kuunskap samt ...