• Et ekspansivt budsjett, preget av usikkerhet 

   Bjørnland, Hilde C (Journal article, 2020)
   ‘Regjeringen lot seg ikke lede inn i fristelsen, men har levert et overraskende nøkternt budsjett…’, kunne man lese i en kommentar i E24 etter at regjeringen la frem nasjonalbudsjettet 7. oktober. Og mange av kommentarene ...
  • Evaluering av strategiske allokeringsbeslutninger: Regionfordelingen i SPU 

   Henriksen, Espen; Tretvoll, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Mange investorer velger å delegere forvaltningen av formuen sin til en forvaltningsbedrift. For eksempel har Finansdepartementet delegert gjennomføringen av forvaltningen av SPU («Oljefondet») til Norges Bank. Avkastning ...
  • Globale valutaer: er dollarens dager talte? 

   Rebnor, Robert; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Basert på daglige valutakurser undersøker vi hvor mye enkeltlands valutaer påvirkes av utviklingen i de globale valutaene: dollar, euro, kinesiske yuan og japanske yen. Tilsammen består vår undersøkelsesgruppe av 58 land, ...
  • Hvor skal Oljefondet ligge? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2018)
   Oljefondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). De siste ti årene har fondet gitt samme avkastning som indeksen det måles mot, etter at kostnadene ved driften er tatt hensyn til. Det er et meget bra ...
  • Lønnsomhet i næringsklynger 

   Bøhren, Øyvind; Hoseth, Fredrik; Remøy, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Vi undersøker sammenhengen mellom klyngetilhørighet, eierstruktur og lønnsomhet for ca 3 700 bedrifter i norsk offshoreleverende næring fra 2002 til 2011. Vi finner ingen sammenheng mellom lønnsomhet og klyngetilhørighet, ...
  • Matforsyning og klimapolitikk 

   Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Journal article, 2017)
   Bøndene hevder at jordbruket må skjermes mot klimatiltak som rammer norsk matforsyning, målt ved selvforsyningsgraden. Ved å endre sammensetningen av jordbruksstøtten i favør av matvarer som forurenser lite i forhold til ...
  • Med forhandlingsmakt skal legemiddelprisene fastsettes 

   Dalen, Dag Morten (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Det kommer stadig nye legemidler på markedet som gjør det mulig å forbedre behandlingen av pasienter med alvorlige sykdommer, men disse kommer ofte med en prislapp som vekker oppsikt. Før slike legemidler kommer inn i det ...
  • Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjons- fond utland under lupen 

   Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Journal article, 2014)
  • Norges bank i støpeskjeen 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2017)
   Gjedrem-utvalget vil ha økt uavhengighet for Norges Bank, kombinert med mer presise mål og klarere linjer for ansvar. De pengepolitiske beslutningene vil utvalget legge til en komité på fem personer der tre er ansatt i ...
  • Prisdiskiminering i dagligvarebransjen 

   Gabrielsen, Tommy Staahl; Moen, Espen Rasmus; Nilssen, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   INNLEDNING Det har foregått en intens diskusjon den siste tiden om hvorvidt det bør innføres et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvaremarkedet. Kjede har stått mot kjede, professor mot professor. ...
  • Samspillet mellom penge- og finanspolitikken i en liten, åpen økonomi 

   Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Vi utvikler en teori for det optimale samspillet mellom penge- og finanspolitikken i konjunkturstyringen. Mens en i utgangspunktet kunne tro at penge- og finanspolitikken bør dra konjunkturene i samme retning, viser vi at ...
  • Solstrøm fra boligtak er ofte godt for både klima og økonomi, men ikke i dagens Norge 

   Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar; Hasle, Torkel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Vi bruker kvantitativ livsløpsanalyse (vugge-til-grav) og finner at solceller på private boligtak har stor, positiv effekt på klima og økonomi når de lages med ren, billig strøm og erstatter skitten, dyr strøm. Beliggenhet ...
  • Statseide foretak på offensiven i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2017)
   For snart tjue år siden foretok statsminister Zhu Rongji en skikkelig opprydding i de statseide foretakene. Nå skulle markedet gjelde for dem også. På få år ble sysselsettingen nesten halvert. Under finanskrisen som startet ...
  • Valg av kapitaliseringsrente i erstatningssaker 

   Holden, Steinar; Johnsen, Thore; Moen, Espen R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Ved personskader er valg av rentesats for neddiskontering av fremtidige tap av arbeidsinntekt en helt sentral faktor i beregningen av erstatningsbeløpet. Artikkelforfatterne var sakkyndige da Høyesterett i 2014 tok opp ...
  • Valutabruk i norsk utenrikshandel 

   Rebnor, Robert; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Basert på opplysninger fra detaljerte tolldeklarasjoner fra norsk fastlandsøkonomi undersøker vi valutabruk i norsk utenrikshandel i perioden 2004–2018. Det er velkjent at dollaren har en dominerende posisjon som internasjonal ...