• Forslag til regnskapslov del II 

      Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn (Journal article, 2016)
      Artikkelen presenterer regnskapslovutvalgets delutredning II (NOU 2016:11) om ny norsk regnskapslovgivning som ble lagt frem 24. juni 2016. Utredningen tar blant annet for seg regnskapsplikt for filialer, regnskapsåret, ...