• Klimaregnskap som konkurransefortrinn 

      Stoknes, Per Espen; Walderhaug, Elisa Dahl (Journal article; Peer reviewed, 2023)
      Hvordan står det egentlig til med klimaregnskapene i norske bedrifter? Artikkelen gir en kort status på dagens utbredelse og drøfter formål, metoder og praksis for klimaregnskap og klimamål med henblikk på konkurransefortrinn. ...