• Politiets strategiske terrorbekjempelse av al-Qaida og ISIL 

      Dalen, Lena Helene; Rabe, Stian (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det finnes viktige forskjeller og likheter mellom al-Qaida og ISIL, som kan ha betydning for politiets strategi for bekjempelse av terror. Vi har benyttet en kvalitativ ...