• Prosjektlederens åtte bud 

      Kalland, Anja Hegle; Kvaale, Kamilla Lian; Grønnesby, Julie (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Grilstad Marinas byggeprosjekt Fjordhagen. Prosjektet består av to byggetrinn, og vi har valgt å fokusere på byggetrinn 2. Prosjektet styres av to prosjektledere. Oppgavens tema ...