• Prisdiskiminering i dagligvarebransjen 

      Gabrielsen, Tommy Staahl; Moen, Espen Rasmus; Nilssen, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      INNLEDNING Det har foregått en intens diskusjon den siste tiden om hvorvidt det bør innføres et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvaremarkedet. Kjede har stått mot kjede, professor mot professor. ...