• Helse og trivsel i små og mellomstore bedrifter 

      Eide, Asbjørn Korpberget; Utne, Tobias Birkeland; Liltved, Adrian (Bachelor thesis, 2018)
      Hovedformålet med denne oppgaven har vært å undersøke i hvilken grad små og mellomstore bedrifter legger til rette for helse og trivsel for sine ansatte. Ved å benytte oss av teoriene Krav-Kontroll-Støtte modellen og ...