• Et ”trykklart” prosjekt 

      Andresen, Kenneth Kopperud; Bangjord Hove, Tommy; Sivertsen, Anders (Bachelor thesis, 2015-06-01)
      Hitra-Frøya bestemte seg i slutten av 2013 for å starte et nytt prosjekt med tittelen Hitra-Frøya Pluss. Denne oppgaven fokuserer på temaet prosjektgjennomføring og problemstillingen Hvordan gjennomførte Hitra-Frøya ...