• Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge 

      Nordbø, Rasmus; Backer, Thomas Lombardi (Master thesis, 2013-02-15)
      I denne masteroppgaven rettes fokus mot attraktiviteten av selskapsetablering i Norge. Vi ser nærmere på advokat Gudmund Knudsens utredning; Forenkling og modernisering av aksjeloven, som han utarbeidet etter oppdrag ...