Now showing items 11-18 of 18

  • Konkurranse for innovasjon 

   Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2010, Working paper, 2010)
   Konkurransepolitikkens målsetning er å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedene for på den måten å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samfunnsøkonomisk effektivitet vedrører optimal utnyttelse ...
  • Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger 

   Riis, Christian (CREAM Publications;1/2014, Working paper, 2014)
   Hvorvidt markedskonkurranse er en kime til, eller en hemsko for innovasjon, har vært gjenstand for diskusjon og uenighet i økonomifaget i mange år. Hvilket perspektiv en her legger til grunn, får stor betydning for ...
  • Ongoing quest for QWERTY 

   Heggedal, Tom-Reiel; Helland, Leif (CREAM Publications;1/2012, Working paper, 2012)
   First, we replicate the remarkable result of Hossain & Morgan (AER 2009), in which subjects in an experimental market tip almost perfectly to the superior platform even if an inferior platform enjoys initial monopoly. Next, ...
  • R&D and productivity: A firm level investigation of the Norwegian manufacturing industry 

   Moen, Martin Styrmoe; Burchardt, Stine Marguerite (CREAM Publications;6/2010, Working paper, 2010)
   For centuries researchers have grappled with the question: What drives technological progress which in turn powers the all important aggregated growth of the economy? We argue that this question is interesting because it ...
  • Regulering av fjernvarme 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;3/2010, Working paper, 2010)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfra ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen 

   Reiel-Heggedal, Tom; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2014, Working paper, 2014)
   Rapporten drøfter og beregner de samfunnsøkonomiske virkningene av en fergefri veiforbindelse E-39 fra Stavanger til Bergen. Det er to strekninger med to nye forbindelsespunkter som blir gjenstand for analyse. Den første ...
  • The economic impacts of compatibility standards: The case of Office Open XML 

   Burud, Ellen; Flaaten, Karoline (CREAM Publications;8/2010, Working paper, 2010)
  • The R&D of Norwegian Firms: an Empirical Analysis 

   Manganelli, Anton Giulio (CREAM Publications;5/2010, Working paper, 2010)
   This thesis aims at investigating the determinants and the effects of R&D investments in a panel data of Norwegian medium and large firms from year 1995 to 2005. There is evidence of cash constraints in the R&D expenditures, ...