• Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi 

      Mork, Knut Anton (CME Working Papers;2/2013, Working paper, 2013)
      Petroleumsressursene er viktigste årsak til at Norge ligger på inntektstoppen i OECD, selv om en bare ser på fastlandsøkonomien. Ved hjelp av en naturlig, lokal monopolfordel har denne klart å tilegne seg store deler av ...