• Scener fra en finanskrise 

   Isachsen, Arne Jon (Working Paper Series;7/2009, Working paper, 2009)
   Industri – eller mer generelt virksomhet i internasjonal konkurranse – er med på å gi norsk næringsliv for øvrig og norsk offentlig forvaltning noe å måle seg opp mot. En mal for effektiv ressursutnyttelse. Om denne ...
  • Seks artikler om økonomisk vekst, renter og valuta 

   Isachsen, Arne Jon; Leitemo, Kai (CME Working paper series;2/2004, Working paper, 2004)
  • Sovereign wealth funds for macroeconomic purposes 

   Steigum, Erling (CME Working Papers;4/2012, Working paper, 2012)
   Sovereign wealth funds (SWFs) have become more numerous after the turn of the century, but the largest ones have been set up by non-democratic countries in the Middle East and Asia. Norway´s large SWF is an exception. ...
  • Stabilt eller robust? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;6/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet består av Månedsbrevet fra årets seks første måneder og Vinterbrevet. (Med Ivar Strompdal som medforfatter): Stabilt eller robust? Elementært, min kjære Watson København i januar Noe må ...
  • Sterk krone - fordi vi fortjener det? 

   Juel, Steinar; Haarberg, Karl Johan; Bruce, Erik (CME Working paper series;9/2002, Working paper, 2003)
  • Stiglitz om globalisering 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2002, Working paper, 2002)
  • The Design of the European Central Bank 

   De Grauwe, Paul (CME Working paper series;1/1998, Working paper, 1998)
   In this article we analyse issues relating to the design of the future European Central Bank. This design is very much influenced by the differences in incentives to join EMU by its prospective members. We. therefore, start ...
  • The exchange rate and its fundamentals in a complex world 

   De Grauwe, Paul; Grimaldi, Marianna (CME Working paper series;3/2002, Working paper, 2002)
  • The monetary policy of the European system of Central banks 

   Mercier, Paul (CME Working paper series;4/1999, Working paper, 1999)
  • The Norwegian banking crisis in the 1990s : effects and lessons 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;5/2011, Working paper, 2011)
  • Ti dager i Amerika 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/1999, Working paper, 1999)
  • Trenger Norge en valutakurspolitikk? 

   Hungnes, Håvard; Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2003, Working paper, 2003)
   Med dette notatet vil vi invitere til en diskusjon om behovet for en valutakurspolitikk i Norge. Er det mulig med en egen valutakurspolitikk? Er det ønskelig med en norsk valutakurspolitikk? Om man på begge disse to ...
  • Ulikhetens pris 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;2/2014, Working paper, 2014)
   Mye av de økonomiske ulikhetene i USA skyldes finansmarkedenes virkemåte, og hvordan toppledere mer generelt har klart å ta ut en stadig økende andel av verdiskapningen, hevder professor Joseph E. Stiglitz i boken The ...
  • Uro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;7/2007, Working paper, 2007)
   Aarbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for juli-desember 2007. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Utenrikspolitiske refleksjoner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2007, Working paper, 2007)
   Aarbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juni 2007. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Den vanskelige valutakursen 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;7/2002, Working paper, 2002)
  • Verdens rikeste land 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juni 2006. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Washington D.C. - oktober 2001 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2001, Working paper, 2001)
  • When does an interest path "look good"? Criteria for an appropriate future interest rate path 

   Qvigstad, Jan F. (CME Working paper series;5/2006, Working paper, 2006)
   Svensson (2004) suggested that a monetary policy committee of a central bank (MPC) should “find an instrument-rate path such that projections of inflation and output gap ‘look good’.” Academic literature on monetary ...
  • Who enforces whom? The political economy of the EMU fiscal discipline 

   Campanella, Miriam (CME Working paper series;3/2000, Working paper, 2000)