Now showing items 72-91 of 113

  • Noen betraktninger om Oljefondet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2014, Working paper, 2014)
   Oljefondet bør vurdere å gå tungt inn i fast eiendom i andre land. Det vil innebære en god diversifisering, samtidig som vi unngår å bli for stor eier på verdens aksjebørser. En årlig rapport, modellert etter Norges Bank ...
  • Norsk Investorforum skriver brev 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2001, Working paper, 2001)
  • Norsk økonomi etter 1980 – fra krise til suksess 

   Steigum, Erling (CME Working Paper Series;4/2010, Working paper, 2010)
   Norsk økonomi anno 2010 fremstår som en stor suksess. Det er bare Luxemburg som nå har en høyere kjøpekraftskorrigert brutto nasjonalinntekt per innbygger enn Norge blant OECDlandene. Det er illustrerende at norsk økonomi ...
  • Norway and the Euro 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;8/1999, Working paper, 1999)
  • A note on the concept of risk 

   Houg, Kjetil (CME Working paper series;1/2008, Working paper, 2008)
   This paper is about risk and about a critical view of the risk concepts we normally apply. That said, my ambition is not to launch a formal criticism of theoretical aspects of risk in financial markets, nor to make you ...
  • Om finanskrisen i USA 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2008, Working paper, 2008)
   Arbeidsnotatet søker å gi et bilde av hva som har skjedd i det amerikanske finansmarkedet siden krisen startet tidlig i august 2007.
  • Om nye virkemidler i pengepolitikken : avgrensning mellom pengepolitikken og finanspolitikken 

   Alstadheim, Ragna (CME Working paper series;3/2011, Working paper, 2011)
   Under finanskrisen innførte mange sentralbanker nye typer utlån og kjøpte verdipapirer de vanligvis ikke handler i. Bruk av slike nye virkemidler og utvidet volum på tradisjonelle instrumenter ga større sentralbankbalanser. ...
  • Om spekulasjon i valutamarkedet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;3/2010, Working paper, 2010)
   Investeringer i aksjer og obligasjoner kan påregnes å gi positiv avkastning over tid. Aksjekurser stiger, og tidvis betales det utbytte. Obligasjoner gir jevnlige renteutbetalinger. Penger satt av for spekulasjon i ...
  • Et passende penge- og valutapolitisk regime 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2001, Working paper, 2001)
  • På vandring 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2012, Working paper, 2012)
   Dette arbeidsnotatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrevet" fra årets seks første måneder. Følgende artikler er inkludert i notatet: 1) På vandring; 2) Hva er luksus?; 3) Bjørnen sover, eller…?; 4) LTRO; 5) ...
  • Penge- og valutapolitikk i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2011, Working paper, 2011)
   I skjæringspunktet mellom økonomi og politikk finner vi penge- og valutapolitikken. Det gjelder i alle land. Penger er makt. Når vi nå skal se nærmere på kinesisk penge- og valutapolitikk, er det viktig å ha et blikk for ...
  • En pengepolitikk for Norge - etter solidaritetsalternativet 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;3/1998, Working paper, 1998)
  • Pengepolitikk i realtid 

   Qvigstad, Jan Fredrik (CME Working paper series;2/2001, Working paper, 2001)
   Denne artikkelen er hentet fra "Læring gjennom økonomi, system og prosjekt", festskrift til Erling S. Andersens 60-årsdag, redigert av Petter Gottschalk og Anne Welle-Strand, utgitt av NKI forlaget (2001). Artikkelen er ...
  • Piketty's laws and logic 

   Høien, Torgeir (CME Working Papers;7/2014, Working paper, 2014)
   Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century is a valuable contribution to the history of wealth and income distribution. But Piketty’s theory about wealth and income distribution as encapsulate in his laws ...
  • Reisebrev fra Amerika 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2003, Working paper, 2003)
  • Reisebrev fra Belgia 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2004, Working paper, 2004)
  • Resolving international financial crisis 

   Haldane, Andrew G. (CME Working paper series;4/2002, Working paper, 2002)
  • Ringvirkninger: Norsk økonomi og olje 

   Bjørnland, Hilde C.; Thorsrud, Leif Anders (CME Working Papers;7/2013, Working paper, 2013)
   Norsk økonomi går godt. En viktig grunn til dette er petroleumsnæringens bidrag til økt produktivitet i resten av økonomien. Men flere varsellamper blinker. Den senere tid har produktivitetsveksten vært avtagende. Høyere ...
  • Samspillet mellom pengepolitikken og finanspolitikken ved et inflasjonsmål 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;7/2000, Working paper, 2000)
   Denne artikkelen er hentet fra "Perspektiver på pengepolitikken", redigert av Jan Fredrik Qvigstad og Øistein Røisland, utgitt av Gyldendal Akademisk 2000.