Now showing items 46-65 of 113

  • Hvor kommer pengene fra? Kilder til meravkastning i Statens Pensjonsfond Utland 

   Husum, Hans Olav (CME Working paper series;4/2008, Working paper, 2008)
   Den akkumulerte meravkastningen fra Norges Banks aktive forvaltning av Statens Pensjonsfond – Utland fra starten i 1998 fram til utgangen av juni 2007 utgjorde omlag 36.5 milliarder kroner. Ved utgangen av første kvartal ...
  • The IMF, the credit crunch and Iceland: A new fiscal saga? 

   Chand, Sheetal K. (CME Working Paper Series;3/2009, Working paper, 2009)
   Iceland was badly hit by a fundamental mismatch between the assets and international liabilities of her banking system, with severe consequences for the welfare of the population. The country now has an IMF program. The ...
  • The impact of FX Central Bank Intervention in a Noise Trading Framework 

   Beine, Michel; De Grauwe, Paul; Grimaldi, Marianna (CME Working paper series;2/2006, Working paper, 2006)
   In this paper, we investigate the effects of central bank interventions (CBI) in a noise trading model with chartists and fundamentalists. We first estimate a model in which chartists extrapolate past returns and ...
  • Inflasjonsstyring - noen internasjonale erfaringer 

   Hagelund, Kåre (CME Working paper series;2/2003, Working paper, 2003)
   I denne artikkelen gjennomgås sentrale makroøkonomiske utviklingstrekk i fem industrialiserte land som innførte inflasjonsstyring på begynnelsen av 1990-tallet. Disse landene hadde gjennomgående høyere og mer variabel ...
  • Inntektspolitikkens muligheter i strategien for økonomisk stabilitet 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;4/2000, Working paper, 2000)
  • Internasjonal økonomi på randen? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2005, Working paper, 2005)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juli 2005. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland 

   Nerheim, Reidun Grue (CME Working Papers;3/2012, Working paper, 2012)
   Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for SPU er å søke en høyest mulig kjøpekraft av kapitalen i fondet innenfor et moderat nivå på risiko. Strategien er basert på vurderinger av forventet avkastning ...
  • Is China falling apart? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2012, Working paper, 2012)
   On 1 October 1949 Mao proclaimed the People’s Republic of China. On Tiananmen Square that day was Li Shenzhi, together with tens of thousand of other young, idealistic and excited Communists. “China”, wrote Li when later ...
  • Is there a natural resource curse? 

   Haugsten, Agata (CME Working paper series;5/2004, Working paper, 2004)
  • Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2005, Working paper, 2005)
   Notatet går gjennom modellen som kinesisk økonomi er tuftet på, og de økonomiske utfordringer landet står overfor. Tredje kapittel redegjør for strukturelle problemer i kinesiske bankvesen. Penge- og valutapolitikken i ...
  • Kina viser muskler 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2009, Working paper, 2009)
   Det egentlige, realøkonomiske tapet ved finanskrisen er ikke verdier som faller, men mennesker som står uten arbeid. Flate pyramider der alle får komme til med sitt, gir oss en fordel det gjelder å holde fast på. ...
  • Kinas makt - 'Månedsbrev' juli-desember 2010 

   Isachsen, Arne Jon (CME working Paper Series;7/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for siste halvår i 2010. Det inneholder følgende brev: 1) Ibsen i Amerika; 2) Halvannet år med Obama; 3) På sykkel til Åanseter; 4) Hva skal vi leve av etter ...
  • Kjøp og salg av risiko 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2008, Working paper, 2008)
   Aarbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juni 2008. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Kommer Amerika tilbake? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;7/2008, Working paper, 2008)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for august-desember 2008. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Korrupsjon i Kina – kommet for å bli? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2010, Working paper, 2010)
   I Kina gikk overgang fra plan til marked sammen med langt større frihet for den enkelte. Nye muligheter åpner seg for økonomisk virksomhet. Både lovlig og ulovlig. Den sammenfallende veksten i produksjon og i korrupsjon ...
  • Like før det smeller? Om globale ubalanser 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2006, Working paper, 2006)
   Hensikten med dette notatet er å fortelle ulike historier om voksende globale ubalanser. Tilliten til den amerikanske dollar vil snart glippe. Vi står foran et kollaps i rente- og valutamarkeder. Verden kastes ut i turbulente ...
  • Look to England 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/1998, Working paper, 1998)
  • Mens vi venter på euroen 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/1999, Working paper, 1999)
  • Monetary policy in Euroland 

   De Grauwe, Paul (CME Working paper series;, Working paper, 1999)
  • Mye vil ha mer 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;1/2015, Working paper, 2015)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra fjorårets seks siste måneder: Kina er tjent med den valutapolitikken landet nå har Mye vil ha mer Hva vet vi om bistand Kunsten å gi Gjøre det selv Helikopterpenger Den ...