Now showing items 35-54 of 113

  • Finn Kydland - Norges tredje nobelprisvinner i økonomi 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;1/2005, Working paper, 2005)
   Finn Kydland og Edward Prescott fikk Nobels minnepris i økonomi for 2004 for to banebrytende artikler i makroøkonomisk teori. Den første dreier seg om tidsinkonsistensproblemet i økonomisk politikk og ble skrevet på NHH ...
  • Fire år med euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2003, Working paper, 2003)
   I dette notatet ser vi først nærmere på bakgrunnen for etablering av felles mynt i EU. Dernest redegjør vi for hva man forventet av prosjektet og for hvordan det har gått – så langt. Atferden til Den europeisk sentralbanken ...
  • Fjellet er høyt og keiseren er langt borte. Femten dager i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;9/1999, Working paper, 1999)
  • Folk på vandring 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2007, Working paper, 2007)
   I 1950 utgjorde innvandrere (i all hovedsak fra Nord-Europa) 1,4 prosent av Norges befolkning, mot 8,3 prosent i dag. Av disse 387 000 personene kommer 217 000 fra mer eksotiske land som Tyrkia og land i Asia, Afrika ...
  • Fortellinger om samfunnet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet er en samling av professor Arne Jon Isachsens "Månedsbrevet" for de første seks månedene i 2010. Samlingen består av følgende artikler: 1) På tide med en ny revolusjon?; 2) Hva er problemet med Hellas?; ...
  • Globalisering 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2007, Working paper, 2007)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for juli-desember 2006. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Globalisering og det norske arbeidsmarkedet 

   Skjæveland, Arent (CME Working Papers;2/2015, Working paper, 2015)
   I de siste tiårene har framvoksende økonomier fått en langt større rolle i den internasjonale økonomien. Arbeidskraften i disse landene er blitt tilgjengelig for industrilandenes økonomier, dels ved arbeidsinnvandring, ...
  • Greenspan går fra borde, og Erna vil ha euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for august-desember 2005. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Har norske bedrifter dårlig tilgang på kapital? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2002, Working paper, 2002)
  • Hva Kina vil 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;6/2010, Working paper, 2010)
   Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det globale bildet, med tilhørende respekt fra andre land. Videre tar Kina mål av seg til å bli et middels velstående land der godene er jevnere fordelt. Fortsatt økonomisk vekst ...
  • Hvor går verden? Noen utvalgte krefter og trender 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2007, Working paper, 2007)
   Notatet tar for seg krefter og trender/utvikling framover innen politikk, økonomi, befolkningsutvikling og global oppvarming.
  • Hvor kommer pengene fra? Kilder til meravkastning i Statens Pensjonsfond Utland 

   Husum, Hans Olav (CME Working paper series;4/2008, Working paper, 2008)
   Den akkumulerte meravkastningen fra Norges Banks aktive forvaltning av Statens Pensjonsfond – Utland fra starten i 1998 fram til utgangen av juni 2007 utgjorde omlag 36.5 milliarder kroner. Ved utgangen av første kvartal ...
  • The IMF, the credit crunch and Iceland: A new fiscal saga? 

   Chand, Sheetal K. (CME Working Paper Series;3/2009, Working paper, 2009)
   Iceland was badly hit by a fundamental mismatch between the assets and international liabilities of her banking system, with severe consequences for the welfare of the population. The country now has an IMF program. The ...
  • The impact of FX Central Bank Intervention in a Noise Trading Framework 

   Beine, Michel; De Grauwe, Paul; Grimaldi, Marianna (CME Working paper series;2/2006, Working paper, 2006)
   In this paper, we investigate the effects of central bank interventions (CBI) in a noise trading model with chartists and fundamentalists. We first estimate a model in which chartists extrapolate past returns and ...
  • Inflasjonsstyring - noen internasjonale erfaringer 

   Hagelund, Kåre (CME Working paper series;2/2003, Working paper, 2003)
   I denne artikkelen gjennomgås sentrale makroøkonomiske utviklingstrekk i fem industrialiserte land som innførte inflasjonsstyring på begynnelsen av 1990-tallet. Disse landene hadde gjennomgående høyere og mer variabel ...
  • Inntektspolitikkens muligheter i strategien for økonomisk stabilitet 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;4/2000, Working paper, 2000)
  • Internasjonal økonomi på randen? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2005, Working paper, 2005)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juli 2005. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland 

   Nerheim, Reidun Grue (CME Working Papers;3/2012, Working paper, 2012)
   Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for SPU er å søke en høyest mulig kjøpekraft av kapitalen i fondet innenfor et moderat nivå på risiko. Strategien er basert på vurderinger av forventet avkastning ...
  • Is China falling apart? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2012, Working paper, 2012)
   On 1 October 1949 Mao proclaimed the People’s Republic of China. On Tiananmen Square that day was Li Shenzhi, together with tens of thousand of other young, idealistic and excited Communists. “China”, wrote Li when later ...
  • Is there a natural resource curse? 

   Haugsten, Agata (CME Working paper series;5/2004, Working paper, 2004)