Now showing items 84-103 of 329

  • EØS-avtalen 

   Utne, Amund (CME Working Papers;5/2013, Working paper, 2013)
   EØS-avtalen er den mest omfattende mellomfolkelige avtalen Norge noensinne har inngått. Det betydelige regelverket griper inn på en rekke områder i samfunnet og gjør at avtalen ikke bare er et spørsmål om utenrikspolitikk, ...
  • Felles mynt i Europa. Erfaringene så langt og utsiktene framover 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2000, Working paper, 2000)
  • Felles valuta krever felles vaner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2011, Working paper, 2011)
   Notatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrev" for siste halvvår 2011. Samlingen består av følgende artikler: 1) Island – først alt galt, så alt riktig 2) I kajakk på Skurdalsfjorden – The Summer of 2011; 3) ...
  • The Finance Uncertainty Multiplier 

   Alfaro, Iván; Bloom, Nicholas; Lin, Xiaoji (HOFIMAR Working Paper Series; 1/2023, Working paper, 2023)
   We show how real and financial frictions amplify, prolong and propagate the negative impact of uncertainty shocks. We first use a novel instrumentation strategy to address endogeneity in estimating the impact of uncertainty ...
  • Financial deregulation with a fixed exchange rate: Lessons from Norway's boom-bust cycle and banking crisis 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;4/2003, Working paper, 2003)
  • Finanskrisen - den menneskelige faktor 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2009, Working paper, 2009)
   Den 15. september 2008 gikk den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers konkurs. Og verdens finansmarkeder gikk i stå. Hvordan kunne noe slikt skje? Overdrevne tro på markeders selvregulerende evne er en del av ...
  • Finanskrisen - konsekvenser for USA 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;1/2010, Working paper, 2010)
   I sine siste år som president lyktes Bill Clinton i samarbeid med Kongressen å opparbeide pene overskudd i statsfinansene. Prognosene da Bush overtok, pekte i retning av en gjeldfri amerikansk stat i god tid før inneværende ...
  • Finanspolitikk og den økonomiske og monetære union 

   Andersen, Torben M. (CME Working Papers;3/2013, Working paper, 2013)
   Den aktuelle statsgældskrise skyldes overvejende manglende konsolidering og finanspolitisk styring i årene inden finanskrisen. De finanspolitiske rammebetingelser knyttet til ØMU-samarbejdet har ikke fungeret efter hensigten, ...
  • Finland, EMU and the Euro 

   Liikanen, Erkki (CME Working Paper Series;4/2009, Working paper, 2009)
   In this speech I shall try explain how an unpopular currency became popular. I will illuminate our experience from three angles, each of which was present in the debate leading to our eventual decision to join. The first ...
  • Finn Kydland - Norges tredje nobelprisvinner i økonomi 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;1/2005, Working paper, 2005)
   Finn Kydland og Edward Prescott fikk Nobels minnepris i økonomi for 2004 for to banebrytende artikler i makroøkonomisk teori. Den første dreier seg om tidsinkonsistensproblemet i økonomisk politikk og ble skrevet på NHH ...
  • Fire år med euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2003, Working paper, 2003)
   I dette notatet ser vi først nærmere på bakgrunnen for etablering av felles mynt i EU. Dernest redegjør vi for hva man forventet av prosjektet og for hvordan det har gått – så langt. Atferden til Den europeisk sentralbanken ...
  • Fiscal Policy Regimes in Resource-Rich Economies 

   Bjørnland, Hilde C.; Casarin, Roberto; Lorusso, Marco; Ravazzolo, Francesco (CAMP Working Paper Series;13/2023, Working paper, 2023-10-21)
   We analyse fiscal policy in resource-rich economies using a novel Bayesian regime-switching panel model. The identified regimes capture pro- or countercyclical fiscal behaviour, while the switches between the regimes have ...
  • Fjellet er høyt og keiseren er langt borte. Femten dager i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;9/1999, Working paper, 1999)
  • Folk på vandring 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2007, Working paper, 2007)
   I 1950 utgjorde innvandrere (i all hovedsak fra Nord-Europa) 1,4 prosent av Norges befolkning, mot 8,3 prosent i dag. Av disse 387 000 personene kommer 217 000 fra mer eksotiske land som Tyrkia og land i Asia, Afrika ...
  • Forecasting Cryptocurrencies Financial Time Series 

   Catania, Leopoldo; Grassi, Stefano; Ravazzolo, Francesco (CAMP Working Paper Series;5, Working paper, 2018-03)
   This paper studies the predictability of cryptocurrencies time series. We compare several alternative univariate and multivariate models in point and density forecasting of four of the most capitalized series: Bitcoin, ...
  • Forecasting Energy Commodity Prices: A Large Global Dataset Sparse Approach 

   Ferrari, Davide; Ravazzolo, Francesco; Vespignani, Joaquin (CAMP Working Paper Series;11/2019, Working paper, 2019-12)
   This paper focuses on forecasting quarterly energy prices of commodities, such as oil, gas and coal, using the Global VAR dataset proposed by Mohaddes and Raissi (2018). This dataset includes a number of potentially ...
  • Forecasting GDP with global components. This time is different 

   Bjørnland, Hilde C.; Ravazzolo, Francesco; Thorsrud, Leif Anders (CAMP Working Papers Series;1/2015, Working paper, 2015)
   A long strand of literature has shown that the world has become more global. Yet, the recent Great Global Recession turned out to be hard to predict, with forecasters across the world committing large forecast errors. ...
  • Foreign shocks 

   Bergholt, Drago (CAMP Working Papers Series;11/2015, Working paper, 2015)
   How and to what extent are small open economies affected by international shocks? I develop and estimate a medium scale DSGE model that addresses both questions. The model incorporates i) international markets for firm-to-firm ...
  • Foreign Shocks in an Estimated Multi-Sector Model 

   Bergholt, Drago (CAMP Working Paper Series;4/2014, Working paper, 2014)
   How are macroeconomic fluctuations in open economies affected by international business cycles? To shed some light on this question, I develop and estimate a medium scale DSGE model for a small open economy. The model ...
  • Fortellinger om samfunnet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet er en samling av professor Arne Jon Isachsens "Månedsbrevet" for de første seks månedene i 2010. Samlingen består av følgende artikler: 1) På tide med en ny revolusjon?; 2) Hva er problemet med Hellas?; ...