Now showing items 70-89 of 329

  • Elleve i Kina - ved èn av dem 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;8/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er rapport fra studietur til Kina mai 2006. Fra ledende akademikere i Shanghai, via skarpe analytikere i Beijing til de monetære myndigheter i Hong Kong.
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;6/2009, Working paper, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • Entrepreneurship: Origins and Returns 

   Berglann, Helge; R. Moen, Espen R.; Røed, Knut; Skogstrøm, Jens Fredrik (CREAM Publications;7/2010, Working paper, 2010)
   We examine the origins and outcome of entrepreneurship on the basis of exceptionally comprehensive Norwegian matched worker-firm-owner data. In contrast to most existing studies, our notion of entrepreneurship not only ...
  • Er eurotilknytning så ille? 

   Isachsen, Arne Jon; Moen, Espen R. (CME Working paper series;5/1999, Working paper, 1999)
  • Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi 

   Mork, Knut Anton (CME Working Papers;2/2013, Working paper, 2013)
   Petroleumsressursene er viktigste årsak til at Norge ligger på inntektstoppen i OECD, selv om en bare ser på fastlandsøkonomien. Ved hjelp av en naturlig, lokal monopolfordel har denne klart å tilegne seg store deler av ...
  • EU, ØMU og EU etter ØMU 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;2/1999, Working paper, 1999)
  • Euroen og de nordiske velferdsstater 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2000, Working paper, 2000)
  • Euroen og den norske kronens skjebne 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/1998, Working paper, 1998)
  • European Perspectives on Participation in the Sharing Economy 

   Andreotti, Alberta; Anselmi, Guido; Eichhorn, Thomas; Hoffmann, Christian Pieter; Jürss, Sebastian; Micheli, Marina (Research report, 2017)
   Recent analyses have indicated a rising share of Europeans participating in the sharing economy (Eurobarometer, 2016). However, few studies have delved deeply into the distinctions between those participating in the sharing ...
  • European Perspectives on Power in the Sharing Economy 

   Newlands, Gemma; Lutz, Christoph; Fieseler, Christian (Research report, 2017)
   This report, ‘European Perspectives on Power in the Sharing Economy’, forms one element of a European Union Horizon 2020 Research Project on the sharing economy: Ps2Share ‘Participation, Privacy, and Power in the Sharing ...
  • European Perspectives on Privacy in the Sharing Economy 

   Ranzini, Giulia; Etter, Michael; Vermeulen, Ivar (Research report, 2017)
   This report ‘European Perspectives on Privacy in the Sharing Economy’ forms one element of a European Union Horizon 2020 Research Project on the sharing economy: Ps2Share ‘Participation, Privacy, and Power in the Sharing ...
  • Exchange rate risk in the Government Pension Fund Global 

   Børsum, Øystein (CME Working paper series;1/2011, Working paper, 2011)
   The Government Pension Fund Global (the Fund) is an important instrument of national saving. In a national perspective, the Fund's role is to save from the cur- rent export surplus (oil and gas) to nance future purchases ...
  • Exchange rates and fundamentals. A non-linear relationship? 

   De Grauwe, Paul; Vansteenkiste, Isabel (CME Working paper series;4/2001, Working paper, 2001)
  • Exchange rates in search of fundamentals: The case of the euro-dollar rate 

   De Grauwe, Paul (CME Working paper series;8/2000, Working paper, 2000)
  • EØS-avtalen 

   Utne, Amund (CME Working Papers;5/2013, Working paper, 2013)
   EØS-avtalen er den mest omfattende mellomfolkelige avtalen Norge noensinne har inngått. Det betydelige regelverket griper inn på en rekke områder i samfunnet og gjør at avtalen ikke bare er et spørsmål om utenrikspolitikk, ...
  • Felles mynt i Europa. Erfaringene så langt og utsiktene framover 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2000, Working paper, 2000)
  • Felles valuta krever felles vaner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2011, Working paper, 2011)
   Notatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrev" for siste halvvår 2011. Samlingen består av følgende artikler: 1) Island – først alt galt, så alt riktig 2) I kajakk på Skurdalsfjorden – The Summer of 2011; 3) ...
  • The Finance Uncertainty Multiplier 

   Alfaro, Iván; Bloom, Nicholas; Lin, Xiaoji (HOFIMAR Working Paper Series; 1/2023, Working paper, 2023)
   We show how real and financial frictions amplify, prolong and propagate the negative impact of uncertainty shocks. We first use a novel instrumentation strategy to address endogeneity in estimating the impact of uncertainty ...
  • Financial deregulation with a fixed exchange rate: Lessons from Norway's boom-bust cycle and banking crisis 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;4/2003, Working paper, 2003)
  • Finanskrisen - den menneskelige faktor 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2009, Working paper, 2009)
   Den 15. september 2008 gikk den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers konkurs. Og verdens finansmarkeder gikk i stå. Hvordan kunne noe slikt skje? Overdrevne tro på markeders selvregulerende evne er en del av ...