Now showing items 329-329 of 329

    • Økonomiske paradokser 

      Houg, Kjetil; Juel, Steinar; Jullum, Frank (CME Working paper series;2/2007, Working paper, 2007)
      I dette arbeidsnotatet er samlet kommentarartikler fra Finansavisen skrevet av Kjetil Houg (Alfred Berg ABN AMRO og Folketrygdfondet), Frank Jullum (Fokus Bank) og Steinar Juel (Nordea). Notatet inneholder 15 artikler ...