Now showing items 138-157 of 329

  • Is there a natural resource curse? 

   Haugsten, Agata (CME Working paper series;5/2004, Working paper, 2004)
  • Joint Prediction Bands for Macroeconomic Risk Management 

   Akram, Farooq; Binning, Andrew; Maih, Junior (CAMP Working Paper Series;5/2016, Working paper, 2016)
   In this paper we address the issue of assessing and communicating the joint probabilities implied by density forecasts from multivariate time series models. We focus our attention in three areas. First, we investigate a ...
  • "Just Google it": Forecasting Norwegian unemployment figures with web queries 

   Anvik, Christian; Gjelstad, Kristoffer (CREAM Publications;11/2010, Working paper, 2010)
   This thesis explores whether online search queries, represented by Google search queries, contain information useful in forecasting short term unemployment figures in Norway or not. Based on earlier work utilizing online ...
  • Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2005, Working paper, 2005)
   Notatet går gjennom modellen som kinesisk økonomi er tuftet på, og de økonomiske utfordringer landet står overfor. Tredje kapittel redegjør for strukturelle problemer i kinesiske bankvesen. Penge- og valutapolitikken i ...
  • Kina viser muskler 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2009, Working paper, 2009)
   Det egentlige, realøkonomiske tapet ved finanskrisen er ikke verdier som faller, men mennesker som står uten arbeid. Flate pyramider der alle får komme til med sitt, gir oss en fordel det gjelder å holde fast på. ...
  • Kinas makt - 'Månedsbrev' juli-desember 2010 

   Isachsen, Arne Jon (CME working Paper Series;7/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for siste halvår i 2010. Det inneholder følgende brev: 1) Ibsen i Amerika; 2) Halvannet år med Obama; 3) På sykkel til Åanseter; 4) Hva skal vi leve av etter ...
  • Kjøp og salg av risiko 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2008, Working paper, 2008)
   Aarbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juni 2008. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Kommer Amerika tilbake? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;7/2008, Working paper, 2008)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for august-desember 2008. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Konkurranse for innovasjon 

   Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2010, Working paper, 2010)
   Konkurransepolitikkens målsetning er å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedene for på den måten å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samfunnsøkonomisk effektivitet vedrører optimal utnyttelse ...
  • Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger 

   Riis, Christian (CREAM Publications;1/2014, Working paper, 2014)
   Hvorvidt markedskonkurranse er en kime til, eller en hemsko for innovasjon, har vært gjenstand for diskusjon og uenighet i økonomifaget i mange år. Hvilket perspektiv en her legger til grunn, får stor betydning for ...
  • Koronakrisen og kultursektoren: endringer i aktivitet i mars og april 2020 

   Grünfeld, Leo A.; Gran, Anne-Britt; Westberg, Nina Buvik; Stokke, Ole Magnus; Guldvik, Maria Køber; Scheffer, Marian; Gaustad, Terje; Booth, Peter (Research report, 2020)
   Spredningen av Covid19 i befolkningen i Norge og andre land har ført til at etterspørselen etter tjenester som krever fysiske møter mellom folk har nærmest kollapset i løpet av få dager i midten av mars 2020. Markedet for ...
  • Korrupsjon i Kina – kommet for å bli? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2010, Working paper, 2010)
   I Kina gikk overgang fra plan til marked sammen med langt større frihet for den enkelte. Nye muligheter åpner seg for økonomisk virksomhet. Både lovlig og ulovlig. Den sammenfallende veksten i produksjon og i korrupsjon ...
  • Kultursektorens økonomi i Norge 2018 

   Westberg, Nina Buvik; Guldvik, Maria Køber; Erraia, Jonas; Gaustad, Terje; Gran, Anne-Britt (Research report, 2020)
   Menon Economics og BI:CCI har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018. Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og ...
  • Laddering in Initial Public Offering Allocations 

   Fjesme, Sturla Lyngnes (CCGR Working Paper;2/2011, Working paper, 2011)
   Tying Initial Public Offering (IPO) allocations of common stock to after-listing purchases in the IPO shares, a process referred to as IPO laddering, has resulted in large-scale investigations of the major investment ...
  • Large Time-Varying Volatility Models for Electricity Prices 

   Gianfreda, Angelica; Ravazzolo, Francesco; Rossini, Luca (CAMP Working Paper Series;05/2020, Working paper, 2020-07-02)
   We study the importance of time-varying volatility in modelling hourly electricity prices when fundamental drivers are included in the estimation. This allows us to contribute to the literature of large Bayesian VARs by ...
  • The leverage-liquidity trade-of mortgage regulation 

   Aastveit, Knut Are; Enger Juelsrud, Ragnar; Getz Wold, Ella (HOFIMAR Working Paper Series;4/2023, Working paper, 2023)
   We evaluate the impact of loan-to-value restrictions on household financial vulnerability. Using Norwegian tax data, we first document a beneficial leverage effect, in which households respond to the regulation by reducing ...
  • Like før det smeller? Om globale ubalanser 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2006, Working paper, 2006)
   Hensikten med dette notatet er å fortelle ulike historier om voksende globale ubalanser. Tilliten til den amerikanske dollar vil snart glippe. Vi står foran et kollaps i rente- og valutamarkeder. Verden kastes ut i turbulente ...
  • Liquidity and Shareholder Activism 

   Norli, Øyvind; Østergaard, Charlotte; Schindele, Ibolya (CCGR Working Paper;1/2014, Working paper, 2014)
   Blockholders' incentives to intervene in corporate governance are weakened by free-rider problems and high costs of activism. Theory suggests activists may recoup expenses through informed trading of target firms' stock ...
  • Liquidity and Shareholder Activism 

   Norli, Øyvind; Ostergaard, Charlotte; Schindele, Ibolya (CCGR Working Paper, Working paper, 2009)
   This paper documents that stock liquidity improves shareholders’ incentive to monitor management. Using a hand-collected sample of contested proxy solicitations and shareholder proposals as occurrences of shareholder ...
  • Local economic development and oil discoveries 

   Hamang, Jonas Hveding (CAMP Working Paper Series;03/2022, Working paper, 2022-09-15)
   In this paper I use data on the location of all historic petroleum discoveries onshore to establish a new stylized fact: Economically developed areas are significantly more likely (about five percentage points) to contain ...