Now showing items 124-143 of 329

  • The Inefficient Combination: Competitive Markets, Free Entry, and Democracy 

   Mehlum, Halvor; Natvik, Gisle; Torvik, Ragnar (CAMP Working Paper Series;02/2021, Working paper, 2021-01-27)
   We show that under fairly general conditions, the combination of (i) competitive markets, (ii) free entry, and (iii) democracy is inconsistent with allocative efficiency. This fundamental impossibility result, which has ...
  • Inflasjonsstyring - noen internasjonale erfaringer 

   Hagelund, Kåre (CME Working paper series;2/2003, Working paper, 2003)
   I denne artikkelen gjennomgås sentrale makroøkonomiske utviklingstrekk i fem industrialiserte land som innførte inflasjonsstyring på begynnelsen av 1990-tallet. Disse landene hadde gjennomgående høyere og mer variabel ...
  • Inflation expectations and the pass-through of oil prices 

   Aastveit, Knut Are; Bjørnland, Hilde Christiane; Cross, Jamie L. (CAMP Working Paper Series;03/2020, Working paper, 2020-06-25)
   Do inflation expectations and the associated pass-though of oil price shocks depend on demand and supply conditions underlying the global market for crude oil? We answer this question with a novel structural vector ...
  • The Influence of Fiscal and Monetary Policies on the Shape of the Yield Curve 

   Chang, Yoosoon; Gómez-Rodríguez, Fabio; Matthes, Christian (CAMP Working Paper Series;02/2024, Working paper, 2024-01-23)
   We investigate the influence of the U.S. government’s spending and taxation decisions, along with the monetary policy choices made by the Federal Reserve, on the dynamics of the nominal yield curve. Aggregate government ...
  • Initial Public Offering or Initial Private Placement? 

   Fjesme, Sturla Lyngnes; Norli, Øyvind (CCGR Working Paper;4/2011, Working paper, 2011)
   This paper studies the choice between an auction and a negotiation when selling a large fraction of a company. Using detailed data on ownership structure in 123 public offerings and 88 negotiated private placements, we ...
  • Inntektspolitikkens muligheter i strategien for økonomisk stabilitet 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;4/2000, Working paper, 2000)
  • Interactions between eurozone and US booms and busts: A Bayesian panel Markov-switching VAR model 

   Billio, Monica; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco; van Dijk, Herman K. (CAMP Working Papers Series; 8/2014, Working paper, 2014)
   Interactions between eurozone and United States booms and busts and among major eurozone economies are analyzed by introducing a panel Markov-switching VAR model. The model is well suitable for a multi-country cyclical ...
  • Interactions between eurozone and US booms and busts: A bayesian panel Markov-switching VAR model 

   Billio, Monica; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco; van Dijk, Herman K. (CAMP Working Paper Series;8/2014, Working paper, 2014)
   Interactions between eurozone and United States booms and busts and among major eurozone economies are analyzed by introducing a panel Markov-switching VAR model. The model is well suitable for a multi-country cyclical ...
  • Internasjonal økonomi på randen? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2005, Working paper, 2005)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juli 2005. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • International Transmission of Macroeconomic Uncertainty in Small Open Economies: An Empirical Approach 

   Cross, Jamie L.; Hou, Chenghan; Poon, Aubrey (CAMP Working Paper Series Paper No. 12/2018;, Working paper, 2018-11)
   We estimate the effects of domestic and international sources of macroeconomic uncertainty in three small open economy (SOE) inflation targeting countries: Australia, Canada and New Zealand. To this end, we propose a structural ...
  • The interplay between monetary and fiscal policy in a small open economy 

   Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (CAMP Working Paper Series;07/2023, Working paper, 2023-08)
   We develop a theory for the optimal interaction between monetary and fiscal policy. While one might initially think that monetary and fiscal policy should pull in the same direction, we show within a simple model that this ...
  • Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland 

   Nerheim, Reidun Grue (CME Working Papers;3/2012, Working paper, 2012)
   Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for SPU er å søke en høyest mulig kjøpekraft av kapitalen i fondet innenfor et moderat nivå på risiko. Strategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og ...
  • Is China falling apart? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2012, Working paper, 2012)
   On 1 October 1949 Mao proclaimed the People’s Republic of China. On Tiananmen Square that day was Li Shenzhi, together with tens of thousand of other young, idealistic and excited Communists. “China”, wrote Li when later ...
  • Is Monetary Policy Always Effective? Incomplete Interest Rate Pass-through in a DSGE Model 

   Bjørnland, Hilde C.; Binning, Andrew; Maih, Junior (CAMP Working Paper Series;09/2019, Working paper, 2019-11)
   We estimate a regime-switching DSGE model with a banking sector to explain incomplete and asymmetric interest rate pass-through, especially in the presence of a binding zero lower bound (ZLB) constraint. The model is ...
  • Is there a natural resource curse? 

   Haugsten, Agata (CME Working paper series;5/2004, Working paper, 2004)
  • Joint Prediction Bands for Macroeconomic Risk Management 

   Akram, Farooq; Binning, Andrew; Maih, Junior (CAMP Working Paper Series;5/2016, Working paper, 2016)
   In this paper we address the issue of assessing and communicating the joint probabilities implied by density forecasts from multivariate time series models. We focus our attention in three areas. First, we investigate a ...
  • "Just Google it": Forecasting Norwegian unemployment figures with web queries 

   Anvik, Christian; Gjelstad, Kristoffer (CREAM Publications;11/2010, Working paper, 2010)
   This thesis explores whether online search queries, represented by Google search queries, contain information useful in forecasting short term unemployment figures in Norway or not. Based on earlier work utilizing online ...
  • Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2005, Working paper, 2005)
   Notatet går gjennom modellen som kinesisk økonomi er tuftet på, og de økonomiske utfordringer landet står overfor. Tredje kapittel redegjør for strukturelle problemer i kinesiske bankvesen. Penge- og valutapolitikken i ...
  • Kina viser muskler 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2009, Working paper, 2009)
   Det egentlige, realøkonomiske tapet ved finanskrisen er ikke verdier som faller, men mennesker som står uten arbeid. Flate pyramider der alle får komme til med sitt, gir oss en fordel det gjelder å holde fast på. ...
  • Kinas makt - 'Månedsbrev' juli-desember 2010 

   Isachsen, Arne Jon (CME working Paper Series;7/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for siste halvår i 2010. Det inneholder følgende brev: 1) Ibsen i Amerika; 2) Halvannet år med Obama; 3) På sykkel til Åanseter; 4) Hva skal vi leve av etter ...