Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Kristine Bøasæter
dc.contributor.authorBekken, Marianne
dc.date.accessioned2013-12-18T13:20:17Z
dc.date.available2013-12-18T13:20:17Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94609
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractVår bacheloroppgave er skrevet i samarbeid med BEWI produkter AS, og dreier seg om relasjonen bedriften har med sine tre største kunder. BEWI produkter AS produserer og selger EPS-kasser til laksenæringen. Vi har kommet frem til gjeldende problemstilling som grunnlag for vår oppgave; ”Hvordan kan BEWI styrke sin posisjon som markedsledende leverandør av emballasje for laksnæringen i Norge?”. I første kapittel skal vi gi en presentasjon av bedriften, hvorfor vi har valgt oppgaven, oppgavens formål og avgrensninger vi har gjort. Den teoretiske forankringen vi har beskrevet i kapittel 2 tar for seg begreper som vi mener er relevante for bedriftens relasjoner i dag. Videre har vi foretatt en kvalitativ undersøkelse. I kapittel 3 forankrer vi arbeidet som er gjort i henhold til undersøkelsen i metodeteori. Vi oppsummerer og presenterer funnene i kapittel 4. For å få en oversikt over markedet BEWI opererer i har vi foretatt analyser av eksterne forhold som vi har oppsummert i en presentasjon av markedet i kapittel 4. Vi føler undersøkelsen hjelper oss med å svare på problemstillingen. Undersøkelsen viser oss at kundene er fornøyde med samarbeidet med BEWI, og at de ønsker at samarbeidet skal fortsette å være slik det er i dag. Videre viser undersøkelsen at selv om kundene er fornøyde med dagens tilbud fra BEWI, har de behov for annen type emballasje. Den viser også nødvendigheten ved produktutvikling da kundenes behov vil endre seg i fremtiden. Kundene sier også at det er viktig at BEWI har kunnskap om fremtidens behov. Funnene fra den kvalitative undersøkelsen og den teoretiske forankringen drøftes videre i kapittel 5. Avslutningsvis kommer vi med en oppsummering og anbefalninger til BEWI, som er basert på foregående kapitler.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbedriftsutvikling SMB små og mellomstore bedrifter
dc.titleUtvikling av langvarige kunderelasjonerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record