Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOsland, Sindre Gaustad
dc.contributor.authorMalmo, Stian Hegge
dc.date.accessioned2013-12-18T14:03:44Z
dc.date.available2013-12-18T14:03:44Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94605
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractSalMar ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av atlantisk laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen til SalMar, og dermed kunne si noe om aksjen er over- eller underpriset i markedet. Verdivurderingen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Oppgaven består av elleve kapitler. Det første kapittelet tar for seg oppgavens formål, introduksjon av SalMar og produktet laks. I andre kapittel ser vi på metode og hvilke data vi har brukt for å løse problemstillingen. Kapittel 3 gir en innføring til bransjen og markedet. Her ser vi på produksjon og handel, hva som bestemmer lakseprisen og hvordan prognosene ser ut på tilbud- og etterspørselssiden fremover. Vi ser på reguleringer, utfordringer og sentrale kostnadselementer næringen står ovenfor. Den strategiske analysen i kapittel 4 tar for seg interne forhold i SalMar, samt hvilke mikro- og makroforhold selskapet er en del av. Regnskapsanalysen utføres for å se hvordan selskapet har gjort det i et historisk perspektiv med fokus på lønnsomhet, likviditet og soliditet. I kapittel 6 tar vi for oss risiko og ulike teorier innen verdivurdering. Her identifiserer vi diskontert kontantstrømmodell til totalkapitalen (FCFF) som den best egnede for å løse problemstillingen. Videre konkluderer vi med at bruk av FCFE, Residual Income modellen (RIM) og P/E kan være nyttig for å etterprøve verdien. Avkastningskravet til SalMar beregnes i kapittel 7, og i det påfølgende kapittelet prognostiseres tallene som legger grunnlaget for verdivurderingen. I kapittel 9 estimerer vi egenkapitalverdien med utgangspunkt i FCFF, og etterprøver denne med andre modeller. Videre foretas en sensitivitetsanalyse basert på fôrkostnad, laksepris og slaktevolum. I tillegg ser vi på hvordan endringer i langsiktig vekst og avkastningskrav slår ut i den estimerte aksjekursen. Vi konkluderer til slutt med en egenkapitalverdi på TNOK 9 180 773 den 1.juni 2013, som gir en verdi per aksje på NOK 81,03. Dette tyder på at aksjen er underpriset i markedet, da kursen ved børsslutt fredag den 31.mai 2013 var NOK 59,75.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleVerdivurdering av SalMar ASAno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel