Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGauer, Rolf Christian Risstad
dc.contributor.authorAronsen, Katrine
dc.contributor.authorHjelmeland, Marianne
dc.date.accessioned2012-10-18T09:19:44Z
dc.date.available2012-10-18T09:19:44Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94519
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractVi har i denne bacheloroppgaven forsøkt å finne verdien av selskapet Aidcom. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av egenkapitalen for Aidcom AS?” For å få et bedre bilde av hvordan den fremtidige utviklingen til Aidcom så ut har vi gjennomført forskjellige analyser. Vi har analysert Aidcom sine interne og eksterne styrker og svakheter gjennom en strategisk analyse. Den fastslo at teknologien Aidcom bruker er lett å kopiere, og at det ikke er noen sammenlignbare selskaper. Den nåværende finansielle situasjonen er blitt analysert gjennom en likviditetsanalyse, lønnsomhetsanalyse og soliditetsanalyse. Disse indikerer at Aidcom er i en presset økonomisk situasjon. Med tapt egenkapital og mye gjeld har selskapet en høy risikoprofil. Avkastningskravet er viet mye oppmerksomhet. Vi kom frem til et avkastningskrav på 9,54%. Ut i fra den finansielle analysen, analysen av historisk data og samtaler med Peder Kvendset har vi valgt å ta utgangspunkt i tre forskjellige scenarioer med forskjellig vekst. Vi legger til grunn en vekst på 10%, 30% og 50% på grunn av at det er svært vanskelig å forutsi framtidsutsiktene til Aidcom. Basert på fremtidsregnskapene har vi estimert de frie kontantstrømmene for vært scenario. Vi har kun brukt FCF-modellen fordi vi hadde ikke nok informasjon til å bruke andre modeller. Vi har kommet frem til en verdi på egenkapitalen på 12.982.706 kr i scenario 1, 22.009.130 kr i scenario 2, og 50.721.208 kr i scenario 3.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomi administrasjon
dc.titleVerdivurdering av Aidcom ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel