• Kjøresimulator i trafikkopplæringen 

      Kongshaug, Nora Fredly; Gjørsvik, Lotte Solvik; Gausen, Kari (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse ved BI Trondheim ble skrevet våren 2020 i samarbeid med trafikkskolen Way. Way er en av få aktører i Norge som tilbyr simulatorbasert trafikkopplæring, og dette vekket en ...