• Innvirkning av ESG på finansiell prestasjon. Bevis fra Skandinavia 

      Loktu, Johan Knudsen; Fausa, Kristoffer Guldbrandsen; Bjerke, Nils Gabriel (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne studien er å utvide forståelsen rundt sammenhengen mellom Enrivonmental-, Social- og Governance-performance (ESGP) som måleparameter og finansielle prestasjoner (FINP) blant skandinaviske aksjeselskaper. ...