• Hvordan løse hindringer ved implementering av CRM-systemer 

      Fagerlie, Jonas; Lie, Even Andreas (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgaven tar for seg de mange mytene bedrifter har når det kommer til å investere i et CRM-system. Ved å ta for oss tidligere teoriområder rundt CRM og forskningslitteratur om markedsorientering har vi forstått det slik ...