Now showing items 1421-1440 of 1965

  • Ready, steady, go ... or no? : Perceived human resource practices, change readiness and change turbulence 

   Fjeldhus, Margrete Steen; Nilo, Silje Helen (Master thesis, 2017)
   In a world where digitalization and an accelerating environmental complexity is affecting organizations, managing changes with great complexity and high frequency is required. This can result in unexpected challenges, ...
  • Real experiences in unique waters 

   Johansen, Lene Kristin; Danielsen, Thomas; Sørsand, Ingjerd Figenschou; Nilsen, Stine Bruvold (Bachelor thesis, 2009-12-08)
   This thesis presents the findings from a research done on behalf of Hurtigruten ASA on the Chinese cruise market. The aim of the research was to explore and understand the characteristics of the Chinese market for explorer ...
  • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

   Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
  • Rebooting Healthcare: Deploying Collaborative Networks to Enhance Healthcare Effectiveness 

   Duraj, Patrik; Rizi, Kristian Werner (Master thesis, 2018)
   The following Master Thesis investigates how Collaborative Networks may be sustained in healthcare, by investigating their value creation and value appropriation activities. Collaborative Networks have appeared, due to ...
  • Recruiter perceptions of interview faking in selection processes 

   Boyar, Aysen; Skorge, Maren (Master thesis, 2021)
   Existing literature determines that faking occurs within employment interviews but has not yet focused on patterns among faking behaviors. Furthermore, extant research has stated that recruiters, in general, are poor at ...
  • Redefining family ownership and how it affects firm performance 

   Fosse, Truls; Dokken, Marina England (Master thesis, 2017)
   Through this thesis, we want to challenge the established family firm definition of 50% family ownership. We do this by incorporating additional criteria such as active management from the controlling family and a ...
  • Reflective practices as a way of learning in organizations 

   Haugland, Anne-Marthe (Master thesis, 2013-02-12)
   The aim of this study is to investigate how reflective practices can affect learning in the organization. In the theoretical background two views on knowledge are presented – “knowledge as possession” and “knowledge as ...
  • Regnskapsmanipulasjon : motivasjon, mulighet, rasjonalisering og avdekking 

   Johansen, Sigrid Kristina (Master thesis, 2014-02-12)
   Oppgaven har som mål å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Problemstillingen går på hvordan regnskapsmanipulasjon utføres, hva som er motivasjonen, hvem som avslører, og hvorfor de kriminelle ikke synes at de ikke har ...
  • Regnskogen trenger deg 

   Halvorsen, Johanna Kringlen; Jenshus, Ida Vang (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging har vi utarbeidet en kampanje for Regnskogfondet, med fokus på regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen har som hensikt å skape engasjement og økt kunnskap hos målgruppen ved ...
  • Reisen mot ”verdens fremste sjømatnasjon”: er det plass til toppforedling? 

   Remø, David André (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Oppgaven har hatt som mål å utrede om det er en fremtid for toppforedlere innen laks her i Norge. Toppforedlerene, som produserer høyforedlede varer, har de siste årene opplevd stadig mindre fortjeneste grunnet høye ...
  • Rekonstruksjonslovens fremtid 

   Nilsen, Julie; Sjølie, Thale (Master thesis, 2021)
   De norske gjeldsforhandlingsreglene har vært kjent for å være lite fleksible. Mange selskaper i økonomiske problemer har derfor i praksis vært nødt til å forhandle frem frivillige løsninger med sine kreditorer utenfor ...
  • Relasjoners påvirkning på indre motivasjon 

   Alvern, Elisabeth Ruud (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens tema er relasjoner og indre motivasjon blant deltidsansatte studenter. Relasjonene som blir undersøkt er både sosiale og økonomiske relasjoner mellom leder og medarbeider, samt relasjonen medarbeiderne seg ...
  • Relasjonsbygging og kundelojalitet 

   Lyng, Helle Kristine; Skjæret, Karoline Hind (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det ...
  • Relasjonsmarkedsføring med dagens Kina 

   Nordlund, Willfred; Willumsen, Andrè Enger; Ødegård, Jon Helge (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Målet for denne oppgaven er å finne hvordan utvikling av leverandørrelasjoner og relasjonsmarkedsføring ser ut i Kina innenfor høyteknologi eller omfattende produkter. Målet er forsøkt nådd gjennom en problemstilling som ...
  • The relationship between digitalization and profitability A cross-sectional study of firms in the Norwegian shipping industry 

   Lornstad, Åshild Turmo; Viken, Mari Rosvoll (Master thesis, 2021)
   In this paper, we study the relationship between profitability and the level of digitalization of firms in the Norwegian shipping industry. We found the digitalization level by using a Likert scale on a survey sent to ...
  • The relationship between motivational climates and change readiness: the mediating roles of digital mindsets. 

   Kloven, Kristine Goa; Carlsen, Matilde Pauline Nordahl (Master thesis, 2020)
   Technology is a central part of the changes occurring in organisations, and the employees are the ones who will need to adapt and allow the digital changes and new technology to be put into practice. The motivational ...
  • The Relationship between Newcomer Proactive Behaviors and Socialization Outcomes: The Moderating Role of Perceived Motivational Climate 

   Bakker, Julie Wibe; Walvig, Celine Blyberg (Master thesis, 2021)
   Although a growing body of literature acknowledges the importance of engaging in newcomer proactive behaviors to obtain desirable socialization outcomes, researchers call for further research on the factors that may ...
  • The Relative and Incremental Information Content of Cash Flows and Accruals: An Empirical Study on Oslo Stock Exchange 

   Haugen, Daniel Børresen; Meldal-Johnsen, Halfdan (Master thesis, 2020)
   This study examines the relative and incremental information content of accruals and cash flows based on Norwegian data. The motivation for the study is the lack of conclusive evidence on the topic and that no information ...
  • Relevance of Value Investing in Developed Financial Markets 

   Medved, Jon (Master thesis, 2019)
   This paper researches if Value Investing is an efficient approach as an investment management framework. The focus is on the large market capitalization stock market in the United States. The tested period is from ...
  • Rentens effekt på samlet etterspørsel i Norge 

   Wieslander, Harald (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven tar for seg rentens effekt på samlet privat etterspørsel, definert som summen av privat konsum, private realinvesteringer og nettoeksporten. Oppgavens hensikt er å gi et overblikk over teori og empiri på et ...