Now showing items 840-859 of 2932

  • Fast driftssted og endringer som følge av beps 

   Mo, Kristine Midtbø; Guldas, Kristin (Master thesis, 2019)
   Globalisering og omfattende handel over landegrensene er en utvikling som har ført til at det stilles spørsmål ved om inntekter i internasjonale selskap blir skattlagt der virksomheten og verdiskapningen faktisk blir ...
  • Fast driftsted ved levering av tjenester i skatteavtalen Norge - Polen 

   Kirkhaug, Andreas Silderen (Master thesis, 2021)
   Etter revisjonen av OECDs mønsteravtale i 2008 ble det i kommentarene til bestemmelsen om fast driftssted i artikkel 5 gitt et eksempel på en bestemmelse for å etablere fast driftssted ved levering av tjenester. Denne ...
  • Fast Fashion 

   Holden, Anniken; Wiggen, Henrikke (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunnen for dette prosjektet kommer av det dagsaktuelle temaet bærekraft, som vi har fattet stor interesse for i løpet av vår studietid. Et annet mye omtalt tema er utfordringer knyttet til begrepet fast fashion. Vi ...
  • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

   Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...
  • Fastsetting av diskonteringsrenten etter IFRS 16 

   Smith, Celine Klemeyer; Andreassen, Henriette (Master thesis, 2018)
   Når IFRS 16 erstatter dagens IAS 17, vil et betydelig antall selskaper forventer å se vesentlige endringer i presentasjonen av finansregnskapet som følge av at operasjonelle leieavtaler fra og med 1.1.2019 skal balanseføres ...
  • Favorittbarnehagen. Har Bang og Midelfarts prosesser bidratt? 

   Hauger, Kjersti Bergem; Eklund, Ann-Kristin Viken; Sæther, Toril Larsen (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven gir innblikk i hvordan prosesser som gir effektivitet i en ledergruppe kan ha bidratt til en barnehages gode resultater på Utdannings-direktoratets årlige brukerundersøkelse. Ledergruppen vi har gjort vår ...
  • Få den på! 

   Bergvad, Anne Fatland; Banner, Maria Camilla Bech; Andersen, Edvard Nordahl (Master thesis, 2023)
   Vinteren 2022/23 viser tall fra Helsedirektoratet at den seksuelt overførbare sykdommen gonoré øker i smitte, ikke minst blant unge kvinner. Helsedirektoratet ønsker å redusere smitten, for å ivareta en god og trygg seksuell ...
  • Feels like home the effect of a sensory experiential set on purchase intention in a retail environment. 

   Silitrari, Alina; Monzon, Mauricio (Master thesis, 2019)
   This research is focused on the sensory dimension of experiential marketing. We argue that a brand that sells in a retail setting can improve its marketing key performance indicators by exposing its store visitors to ...
  • Female ceos : why so few? 

   Rylova, Kateryna; Gohari, Mahdieh Vosough (Master thesis, 2017)
   There has been much debate on CEO gender and its effects on firm performance and characteristics. In this paper, we tried to explain the reasons for female chief executive officers (CEOs) fewness, while examining the ...
  • Filter mot pandemien - om taus kunnskap i en krise 

   Sæbø, Thomas (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har jeg sett på konsekvensene for nettavisen Filter Nyheter da pandemien traff Norge i mars 2020. Filter ble ekstra hardt rammet av pandemien fordi den hadde valgt en forretningsmodell som var ekstra sårbar ...
  • Final Thesis - Licensing effect on consumers in the ecofriendly fashion industry 

   Biot, Alexane; Mouhcine, Lina (Master thesis, 2020)
   This paper studies moral licensing in ecofriendly fashion. The results show that ecofriendly fashion is fulfilling more than basic human needs: it fulfills psychological and moral needs as well. Some customers are therefore ...
  • Financial advisors influence on private investors’ financial decisions 

   Møller, Amanda Staude; Rita Maria, Gunnerød (Master thesis, 2019)
   Most individual retail investors today rely on recommendations from financial advice when investing in stocks or bonds. Understanding the impact of financial advice on individual investors portfolio decision is thus of ...
  • Financial Distress Risi! of LBOs - Euidence from Nordic Countries 

   Wannebo, Mira; Hosseinpoor, Zara (Master thesis, 2022)
   In this master thesis, we study the financial distress risk and bankruptcy rate of leveraged buyout companies in the Nordic market between 2000 and 2020. Furthermore, we examine industry effects on financial distress ...
  • Financial evaluation of the Airbus A380Neo program 

   Freimuth, David (Master thesis, 2016)
   Executive summary Topic Financial evaluation of the Airbus A380Neo program Abstracta (Executive summary in Portuguese, requirement by Católica Lisbon) Num futuro próximo, a fabricante de aviões Airbus terá que tomar ...
  • Financial Shocks and Economic Fluctuations: Evidence form Norway 

   Ræder, Ulrik Johan Gierløff; Strømsnes, Remi Endre (Master thesis, 2020)
   In this paper, we evaluate the importance of shocks originating in the financial sector on the Norwegian macroeconomic variables. We estimate demand, supply, monetary policy, investment, and financial shocks in a Bayesian ...
  • Financial valuation of Norway Royal Salmon 

   Pedersen, Andreas Skarsem; Claussen, Hans-Fredrik (Master thesis, 2017)
   Initiating coverage Share price: NOK 131 Recommendation: Buy Target price: 170 Key facts Number of shares (millions) 43.57 Market cap NOK (millions) 5708 Share price NOK 131 Ticker NRS Stock exchange Oslo ...
  • Finansiell restrukturering i luftfartsnæringen – hvilken effekt har det? 

   Saldo, Ajna; Nikoma, Vilde (Master thesis, 2021)
   Forskningsoppgavens tema er finansiell restrukturering i luftfartsnæringen. I 2020 ble luftfartsnæringen hardt rammet som følge av utbruddet av COVID-19. Pandemien satte utallig bedrifter i økonomiske problemer, og flere ...
  • Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

   Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...
  • Finansiell strategi 

   Lilan, Soz Penelope; Waage, Katrine Henriksen; (Master thesis, 2022)
   Fagerhult Group er et av Europas ledende belysningsselskaper. Det er representert i over 28 land spredt rundt i verden, men med tyngden til konsernet er innenfor Europas grenser. Konsernet ble børsnotert i mai 1997 og har ...
  • Finansielle kriser: Tiltak og reguleringer etter Asiakrisen og Finanskrisen 

   Alavinasab-Jara, Samira; Steen-Pettersen, Pia Emilie; Nilsen, Hanne Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar for seg Asiakrisen og Finanskrisen med særlig fokus på hva man lærte av disse krisene og reguleringer de har medført. Vi skal ta for oss relevant teori knyttet til finansielle kriser og krisemodeller. I ...