Now showing items 690-709 of 2015

  • Handelslekkasje ved Kleppestø Senter 

   Erlandsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg handelslekkasjen som preger Kleppestø Senter. Jeg vil prøve å avdekke hvilke faktorer som fører til denne lekkasjen, og hvordan Kleppestø Senter kan redusere den. For å besvare problemstillingen ...
  • Handleopplevelsens rolle innen handel i fysisk butikk versus nettbutikk i klesbransjen. 

   Haugen, Marlen Hylseng (Bachelor thesis, 2017)
   I dagens marked er klesbransjen preget av svært tett konkurranse, både fra aktører som opererer med fysiske butikker, nettbutikker og multikanaler. Det har i løpet av de siste årene oppstått flere nye konsepter som ...
  • Har inflasjonsstyrte land oppnådd sine pengepolitiske mål? 

   Mjelde, Ulrik Larssønn; Ingvaldsen, Sebastian Ødegård (Bachelor thesis, 2021)
   Inflasjonsstyring har gradvis blitt en viden brukt pengepolitisk styringsform i mange økonomier i verden. New Zealand var det første landet som innførte inflasjonsstyring i 1989 og det er deres erfaringer som har lagt ...
  • Har lederstil effekt på varsleratferd? 

   Gøbel, Mari Christine Nøring; Haarberg, Anne (Master thesis, 2017)
   Forskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive ...
  • Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på finansiering fra banker? 

   Brobakken, Peter Istad; Valstadsve, Jørgen Rønning (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å se på hvordan de skjerpede kapitaldekningskravene for banker har påvirket kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter i Norge. Små og mellomstore bedrifter utgjør en meget ...
  • Has the Inclusion of Unlisted Real Estate Improved the Risk-Return Trade-off of the Government Pension Fund- Global? 

   Asphjell, Ola; Teigen, Nils Otto (Master thesis, 2018)
   This paper examines whether the inclusion of unlisted real estate has improved the risk-return trade-off of the Norwegian Government Pension Fund - Global. Firstly, we did a regression analysis with the fund returns as ...
  • Håndtering av negative kommentarer i sosiale medier 

   Lamberg, Henriette Garbo; Kolltveit, Synneva Heggholmen (Bachelor thesis, 2018)
   Sosiale medier har i dagens samfunn blitt mer integrert i bedrifters hverdag, og er en mye viktigere del av kommunikasjonen mellom bedrift og forbruker. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan bedrifter responderer ...
  • Heart, Mind and Action: Investigating Resistance to Change 

   Amundsen, Tina-Irene Luggens; Boasson, Cecilie Staubo (Master thesis, 2016)
   Organizations are continually confronted with the need to implement changes in order to compete, prosper and survive. Therefore, understanding what makes a change implementation successful or not is crucial. This ...
  • Heavy Water Vodka: flawless purity and award winning design 

   Storås, Arill; Sandbu, Kristoffer; Eriksen, Sandra Kristine; Isene, Frode (Bachelor thesis, 2008-11-18)
   This thesis presents the findings from an explorative research study of the Chinese vodka market. The research has been conducted on behalf of Heavy Water International, a Norwegian vodka producer. Heavy Water International ...
  • Hedging House Price Risk in Norway 

   Henriksen, Adrian; Krolevetska, Yuliia (Master thesis, 2018)
   In this paper, we empirically examine the effectiveness of housing futures for homeowners in Oslo and try to answer the questions of whether housing futures should be introduced in Norway. If an individual buys a house ...
  • HEDGING WITH ELECTRICITY FUTURES Hedge Performance and Market Development in the Nordic Electricity Market 

   Løvdahl, Ida Tønnessen; Tønjum, Hilde Daae (Master thesis, 2020)
   This Master Thesis estimates and applies three various futures hedging strategies for the spot exposures at the Nordic electricity market. We compare the variance and hedging effectiveness of the traditional naïve hedge, ...
  • Hedging, exposure and rm value: A study of European and U.S. Airlines 

   Kjonerud, Kristian Andresen; Vinningland, Ove (Master thesis, 2019)
   For several reasons, the airline industry is a reasonable industry to analyze the relation between corporate risk exposure, hedging policy, and rm value. We ex- plore the relationship between hedging, exposure, and rm ...
  • Helly Hansen 

   Bøysen, Steffen V.; Muhlbradt, Jon G.; Gran, Jørgen K.; Claro, Jan Philip M. de (Bachelor thesis, 2010-08-18)
  • Helly Hansen 

   Truong, Trinny Vinh; Bjerkene, Ida Kringstad; Nilsen, Kristine; Fyrde, Anna Rasch; Nævra, Martine Lindtun (Bachelor thesis, 2018)
   In this thesis, we have analysed the possibility for Helly Hansen to increase sales in the Spanish market, where they are already established. Currently, Helly Hansen is operating in the professional skiing and sailing ...
  • Helse og trivsel i små og mellomstore bedrifter 

   Eide, Asbjørn Korpberget; Utne, Tobias Birkeland; Liltved, Adrian (Bachelor thesis, 2018)
   Hovedformålet med denne oppgaven har vært å undersøke i hvilken grad små og mellomstore bedrifter legger til rette for helse og trivsel for sine ansatte. Ved å benytte oss av teoriene Krav-Kontroll-Støtte modellen og ...
  • Hierarchical levels of social and economic leader-member exchange and their relationship with knowledge sharing 

   Waage, Ida; Hæstad, Mona Electra Nilsen (Master thesis, 2019)
   The aim of this master thesis is to first, explore the relationship between perceived social- and economic leader-member exchange relationships and knowledge sharing, and second, to explore if the trickle-down effect ...
  • High frequency arbitrage in foreign exchange markets 

   Aarheim, Magnus; Johnsen, Nicolai (Master thesis, 2014-02-11)
   In this thesis we investigate the efficiency of the FX market by searching for triangular and multi-currency arbitrage opportunities from 1997 to 2007. We show that both triangular and multi-currency arbitrage opportunities ...
  • High Household Debt and the Transmission of Monetary Policy: A Canadian Case Study 

   Sanderson, Ian Rae (Master thesis, 2021)
   This thesis investigates whether the transmission of monetary policy in Canada is affected by the level of household indebtedness. The answer to this has remained distinctly unclear in the literature across countries. ...
  • High-level bureaucrat compensation in the United Nations 

   Berner, Eva Charlotte (Master thesis, 2017)
   This thesis studies agency problems in the United Nations and how these agency problems are characterised. Two models of agency problems are studied; career concerns, and pay-for-performance. This thesis finds that ...