• Effects of Insulting a Nation: An Empirical Study on the Impact of the 2010 Nobel Peace Prize on Norwegian Exports 

   King, Max-Emil Mohn; Johansen, Tarjei (Master thesis, 2020)
   This master thesis revisits the question of the e ects of Chinese trade restriction on Norwegian exports following the awarding of the 2010 Nobel Peace Prize to Chinese dissident Liu Xiaobo. Our study contributes to ...
  • Effekten av arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet 

   Eide, Marthe Enger (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å studere effekten av økt arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet. Ved bruk av relevante data estimeres Cobb-Douglas produktfunksjonen med andel arbeidsinnvandr ...
  • Effekten av felles forståelse 

   Hermanrud, Simern; Moksnes, Kunt Andre Tufteland; Strømsjordet, Nina (Bachelor thesis, 2016-03-01)
   Temaet for denne bacheloroppgaven i BTH2532 omhandler kunnskap, læring og kompetanseoverføring hvor den avgrensende problemstilling er: ”Hvordan håndteres kompetanseoverføring i og mellom prosjekter i NCC”. Vi ønsker ...
  • Effekten av personifisering og storytelling 

   Asp, Stine Haugan; Torbergsen, Stine Marlen Wiik (Bachelor thesis, 2020)
   Å skape innhold som engasjerer og interesserer målgruppen, og det å sikre varige relasjoner blant potensielle og eksisterende kunder gjennom overbevisende innhold er en kunst - og kalles innholdsmarkedsføring. Selv ...
  • Effekten av Scrum Zero Emission Citizen 

   Bremer, Natalie Elise Norton (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Zero Emission Citizen som utvikles av TietoEvry, Ducky og Asplan Viak. Besvarelsen vil ta utgangspunkt i teamet til TietoEvry, da det er min kontaktbedrift. Prosjektet handler om å ...
  • Effekten av Software-as-a-Service som distribusjonsmodell for oppstartsbedrifter som leverer Fintech-tjenester 

   Didriksen, Ruben (Bachelor thesis, 2019)
   Internettet er blitt en del av hverdagen til milliarder av mennesker, og har skapt en svært lukurativ markedsplass for både veletablerte selskaper, og oppstartsbedrifter. Flere, og flere selskaper tilbyr tjenester over ...
  • Effekter av produktplassering 

   Gjerde, Christine Hoel; Sandstad, Mari; Dale, Anja (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne oppgaven undersøkt hvilke effekter produktplassering i norske filmer kan ha på forbrukeres kjennskap, holdninger og atferd til de plasserte produktene. Produktplassering er en mediekanal på lik linje med de ...
  • Effekter ved implementering av en omnikanal-strategi med bruk av pop-up store. 

   Lauvhaug, Annine Fredriksen; Fronth-Andersen, Julie (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med vår bacheloroppgave er å belyse hvilke effekter Nelly kan oppnå ved implementering av en omnikanal-strategi, samt hvilke utfordringer og muligheter som fører med opprettelse av en pop-up store. Basert på ...
  • Effektiv endringsledelse 

   Sritharan, Kevin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg temaet rundt bruken av motivasjon og kommunikasjon som et virkemiddel for å skape en effektiv endringsledelse. Dette gjøres ved å gå dypere inn i selvbestemmelsesteorien av Deci & Ryan (1985). ...
  • Effektivisering av arbeidsprosesser og internkommunikasjon 

   Storhaug, Mathias Polak (Bachelor thesis, 2017)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven er skrevet av en student ved studieretningen økonomi og ...
  • Effektivisering av drift og forbedring av brukeropplevelse gjennom videreutvikling av en kundeportal 

   Engh, Kristine Hageselle; Jensen, Kristine Bratli; Jørgensen, Simen (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i tilknytning til fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er skrevet av tre avgangsstudenter ved studieretningen økonomi og ...
  • Effektivisering av drift ved innføring av digitalt forretningssystem med tilhørende moduler 

   Rehman, Hamza; Pettersen, Magnus Vie; Nygard, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   Digitalisering. Strukturen i dagens virksomheter har forandret seg totalt i løpet av de siste 20-30 årene. Selve bærebjelken i «the firm» har gått i fra der IT knapt nok eksisterte, hvor det i dag er en integrert del ...
  • Effektivisering av drift ved innføring av digitalt forretningssystem og forbedring av eksisterende prosesser 

   Krogh, Anders Salling Von; Thaqi, Antigona; Elmurzaeva, Iman (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Regjeringen definerer digitalisering på denne måten; «Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler å tilby bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og ...
  • Effektivisering av drift ved integrering av nyere digitale verktøy 

   Andersen, Fabian; Ha, Thien Phuoc Martin (Bachelor thesis, 2020)
   Denne fordypningsoppgaven ble utarbeidet gjennom årets siste semester i studieretning økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I forbindelse med fordypningskurset forretningsutvikling og digitalisering har vi ...
  • Effektivitetsbetingelser i bataljonsstab 

   Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
   Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Samspill og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven tar sikte på å øke forståelsen for hvordan teameffektivitetsbetingelsene som beskrives i forskeren J. Richard Hackman ...
  • Egga Barnehage: samarbeid i prosjekter 

   Karlsen, Mali; Karlsen, Marja (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å skrive om byggingen av Egga barnehage i Meråker Kommune. Barnehagen ble ferdigstilt 01.august i 2011. Oppgaven omhandler samarbeidet i byggeprosjekt og vi har dermed tatt utgangspunkt ...
  • Eierskap og likestilling i norsk næringsliv 

   Hegnar, Margrethe (Bachelor thesis, 2020)
   Likestilling i norsk næringsliv er en tematikk som har fått økt fokus i løpet av de siste årene. Og selv om kvinner har en mer fremtredende stilling i næringslivet i dag enn tidligere, er kvinner fortsatt svært ...
  • Eintrittsstrategie-Empfehlung für den deutschen Verbrauchermarkt: Sunn og Frisk AS 

   Glathe, David Immanuel; Wisløff, Marthe Cecilie; Mårtensson, Sanna Elinor (Bachelor thesis, 2014-09-09)
  • Eit innblikk i forbrukaråtferda «Behovet til de som trenger hjelp trumfer alt, alltid» Eit kvantitativ studie om forbrukaråtferd og Røde Kors 

   Haug, Sondre Hunshammer (Bachelor thesis, 2020)
   Veldedigheitsorganiasjonen Røde Kors er representativ over heile verda og jobbar med alt frå brann i Australia til krig i Syria. For at Røde Kors skal kunne fungere er dei avhengige av økonomisk støtte frå forbrukaren ...
  • Ekornes thesis 

   Lapidous, Julij; Fossmann, Rita Cecilie; Buljevic, Mia; Ottesen, Jonas (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   The launch of the new product line, consisting of the Stressless Jazz and Blues has raised some questions concerning the distribution strategies and target customers for the new product line. The identified research ...