Now showing items 1892-1911 of 2016

  • Veien til god interessentledelse 

   Andersen, Simen Esbjørnsen; Fagerhaug, Erlend Sødal; Hansen, Kim Kristian Frøseth (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøker vi hvordan Statens vegvesen leder interessenter, gjennom følgende problemstilling: Hva gjorde Statens vegvesen for å sikre samarbeidsvillige eksterne interessenter i vegprosjektet E6 ...
  • Vekst i små bedrifter : intensjoner, evner og muligheter i markedet 

   Kihle, Mira Marthine; Fjeld, Haakon Dammen (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne Bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2013 i samarbeid med en nyoppstartet marketingbedrift som oppdragsgiver. Tidlig i semesteret hadde vi innledende møter med Markets AS der vi diskuterte ...
  • «Vekstmirakelet Botswana» 

   Hatletveit, Joakim Solheim (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven søker å undersøke hvilke faktorer som kan ha vært medvirkende til Botswanas relativt høye BNP-per innbygger. I regionen hvor Botswana befinner seg er de fleste land betegnet som «utviklingskatastrofer», ...
  • Velg de rette ordene: En studie om konverterings- og kostnadsegenskaper ved norske søketermer på Google Search Ads 

   Mariani, Caterina (Bachelor thesis, 2021)
   Betalt søk spiller en stadig viktigere rolle innenfor varehandel, særlig fordi det ligger tett kundens beslutningsprosess. Dette annonseringsverktøyet er ikke kun et rent tillegg til markedsføringsmiks, men heller et ...
  • Verdi kan måles i så mye mer enn kroner og ører 

   Myren, Ole Kristian; Gundersen, Pål; Moen, Morten Mørch (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Formålet med oppgaven har vært å se på totalentreprenøren NB Gruppes («NB Gruppen») virksomhet, herunder NB Gruppens behov for å skape økt opplevd verdi for produktene og tjenestene NB Gruppen leverer. Målet har vært å ...
  • Verdirelevans av leieavtaler for norske børsnotert foretak 

   Rolfsen, Tønnes Stang; Hansen, Veronika (Master thesis, 2018)
   I januar 2019 skal IFRS 16 erstatte gjeldende standard IAS 17 om leieavtaler. Den nye standarden skiller ikke lenger mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler, slik som gjeldende regelverk regnskapsfører leieavtaler ...
  • Verdivurdering av Aidcom AS 

   Gauer, Rolf Christian Risstad; Aronsen, Katrine; Hjelmeland, Marianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne bacheloroppgaven forsøkt å finne verdien av selskapet Aidcom. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av egenkapitalen for Aidcom AS?” For å få et bedre bilde av hvordan den fremtidige utviklingen til ...
  • Verdivurdering av Höegh LNG Holdings Ltd. 

   Halvorsen, Julie Ba; Skamo, Cathrine (Master thesis, 2017)
   Vi har gjort en verdivurdering av Höegh LNG Holdings basert på offentlig tilgjengelige regnskapstall per 31. Desember 2016 og sammenlignet den med selskapets markedsverdi på børs, USD 805 mill, den 18 Mai 2017. Som ...
  • Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem 

   Kolås, Paula (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke ...
  • Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS 

   Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011. Vår problemstilling er som ...
  • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

   Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
   Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Narci, Hakan (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   Denne utredningen er skrevet med det formål å gjøre en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Del 1 inneholder en presentasjon av selskapet, herunder dets, økonomiske utvikling, samt forretningsområder. I del 2 ...
  • Verdivurdering av Nyborg AS 

   Årvik, Ole Christian; Bakkebø, Mats; Yayan, Adem (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasjonsanlegg til offshore- og ...
  • Verdivurdering av Otic AS 

   Skjøstad, Adrian; Thorvaldsen, Andreas; Hagen, Daniel Barka (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   kontantstrømmen og kom frem til en selskapsverdi. For å triangulere denne verdien, sjekket vi den i multiplikatormodeller, hvor verdien i den fundamentale analysen ble understøttet. Deretter valgte vi å trekke frem ...
  • Verdivurdering av Pecus AS 

   Hansen, Eirik Gumpen; Ntwali, Aboubacar Bocar; Øyna, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi foretatt en verdivurdering av egenkapitalen til Pecus AS. Problemstillingen er som følger: Hva er verdien av egenkapitalen til Pecus per 01.01.2019 Oppgaven starter med en introduksjon av selskapet ...
  • Verdivurdering av Retro AS 

   Veimo, Børge; Olsen, Andreas (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Denne oppgaven er en versettelsesoppgave av to aksjeselskap, Retro AS (morselskap) og Retro Nordre AS (Datterselskap) Vi har sett på oppbygningen av konsernet, historien til Retro i første del av oppgaven. Deretter har ...
  • Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS 

   Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse ...
  • Verdivurdering av SalMar ASA 

   Osland, Sindre Gaustad; Malmo, Stian Hegge (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   SalMar ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av atlantisk laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen til SalMar, og dermed kunne si noe om ...
  • Verdivurdering av Scatec Solar ASA 

   LØVÅSMOEN, MARTIN LINDSTAD; SOLSTAD, ESPEN EIDE (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven omhandler ulike verdsettelses-teoretiske utfordringer ved en verdsettelse av Scatec Solar ASA, en analyse av hvordan ulike analytikere løser disse problemstillingene, samt en verdivurdering av aksjene til ...
  • Verdivurdering av Selfa Arctic as 

   Michelsen, Mads Huun; Morken, Tord; Endresen, Ola Christoffer Buschmann (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi gjennom en fundamental verdsettelsesmetode funnet et estimat på egenkapitalverdien til Selfa Arctic AS per 01.01.2016. Verdsettelsesdatoen er fastsatt ved utgangspunkt i det siste tilgjengelige ...