Now showing items 161-180 of 2901

  • Bacheloroppgave i markedsføringsledelse 

   Aanensen, Thomas; Tjøtta, Sina; Hegrestad, Jone (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studien handler om hva som påvirker intensjonen hos yngre forbrukere i Norge, samt hvorvidt det er en sammenheng mellom intensjon og atferd ved kjøp av mobiltelefon. Bakgrunnen for valget av dette temaet henger sammen ...
  • Bacheloroppgave i Merkevarestrategi 

   Bredesen, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven dreier seg om Norsk Tipping og deres bruk av sponsing. Sponsing går ut på at en bedrift bidrar med økonomiske ytelser til et objekt, som i gjengjeld bidrar med overføring av assosiasjoner tilbake til ...
  • Bacheloroppgave i prosjektledelse 

   Espeland, Ester Mathilde (Bachelor thesis, 2020)
   Ny lovgivning fra myndighetene medførte reduserte inntekter for inkassobransjen. Det ble av mange vurdert som en trussel mot grunnlaget for den type virksomheter. Mag AS møte utfordringen ved å etablere et prosjekt for ...
  • Bacheloroppgave i Retail Management 

   Rygh, Magnus Rustad; Kjellemo, Erik Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
   Vi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer ...
  • Bacheloroppgave i Retail Management 

   Krøglid, Helene; Tafjord, Josefine Vadset (Bachelor thesis, 2016)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er fordelsprogram, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Er fordelsprogram utslagsgivende ved valg av butikk?: med Kiwi som case” Oppgaven starter med en presentasjon ...
  • Bacheloroppgave i økonomistyring og investeringsanalyse 

   Billing, Atle; Hagesæter, Mikal André; Singh, Harman Uppal (Bachelor thesis, 2016)
   I møte med forlegger kom det frem at han mistenkte at forlaget hadde mange ulønnsomme titler på lager. For å undersøke hans hypotese har vi derfor gjennomført en rekke analyser for å beregne hvordan fjerning av disse ...
  • Bacheloroppgave om kjøpesentre i Norge 

   Sjølyst, Ane; Nilsen, Charlotte Søgaard; Strand, Synne Skoe (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven omhandler revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape attraktivitet blant disse. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utarbeidet: “Hva kan norske kjøpesentre gjøre for å skape ...
  • Bacheloroppgave som studerer sammenhengen mellom miljø og økonomisk utvikling i lys av hypotesen om Miljø- Kuznets kurven i Kina. 

   Aarnes, Kaja Konopa; Slettehaug, Maria (Bachelor thesis, 2020)
   Helt siden 1970-tallet har Kina opplevd en enorm økonomisk vekst. Denne veksten har gitt alvorlige miljøkonsekvenser for kineserne, store deler av Kina sliter i dag med helseskadelig luftkvalitet og mangel på rent vann. ...
  • Bacheloroppgave Verdivurdering Lerøy Seafood Group ASA 

   Hammerseth, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group AS, og tilhørende aksjepris. Jeg har valgt å benytte meg av fundamental- og komparativ verdsettelsesmetode. I den ...
  • The Bachman Belson Dilemma How corporate and traditional accelerators impact startup trajectory through funding 

   Tvedt, Bård; Soteland, Erlend (Master thesis, 2020)
   This paper tackles differences between startup accelerators that has previously been left unattended in research: How do corporate and traditional accelerators differ in the way they affect a startup’s trajectory in terms ...
  • Back to Basis: Recent Evidence on Arbitrage Strategies and Interest Rate Derivatives 

   Goldaman, Angelica; Holmedal, Daniel (Master thesis, 2019)
   We examine near-arbitrage strategies in the market for interest rate derivatives. Using futures and forward rate agreements, we construct replication portfolios that match cash flows of vanilla interest rate swaps. ...
  • Back to the future - a meta-analysis of biases in innovation prediction 

   Berenett, Renate; Myrmel, Caroline Eidem (Master thesis, 2017)
   The contribution of this paper is to review predictions of the adoption and diffusion of smart home technology, and investigate whether, and how researcher bias might influence such predictions. The background for the ...
  • ”Bad banking, bad policy and bad luck” – En case-studie av Islands lille, store finanskrise 

   Stangeland, Håvard Midtun; Thorsen, Andreas; Engebretsen, Sarita (Bachelor thesis, 2016)
   Island var lenge en del av den nordiske suksesshistorien. Landet var preget av politisk stabilitet, lav arbeidsledighet, en solid økonomi og gode levekår. Suksesshistorien fikk seg imidlertid en knekk i 2008, da landet ...
  • Balance in Social and Economic LMX Relationships and its Relation to Work Performance - Relational Schemas as Moderator 

   Motzfeldt, Gyda Flaaten; Evensen, Ingrid Kjølberg (Master thesis, 2020)
   The aim of this study is to examine the link between social leader-member exchange (SLMX) balance, economic leader-member exchange (ELMX balance), and work performance. It also examines whether followers’ expressive and ...
  • Balancing Efficiency and Co-Creation in Networks: A Case Study of Ruter 

   Engh, Kristine Hageselle; Lund, Hanna Marie (Master thesis, 2018)
   This thesis aims to explore how efficient coordination and co-creation for innovation can be combined in a business network. To study this, we build on literature about networks and knowledge sharing, to provide insight ...
  • The balancing of leadership between project managers and team members in the consulting industry: The role of empowerment and social-normative motivation to lead. 

   Amland, Ingvild Reksten; Vemmestad, Helene Rose Wahr-Hansen (Master thesis, 2022)
   This master thesis examines the nature of the relationship between a vertical leader’s empowerment of a team member and the empowered team member’s social-normative motivation to lead (SN-MTL) in project teams within ...
  • Balancing Profitability and CSR: Industry Perspectives on Digitalization of Financial Advisory 

   Trulsrud, Liv-Anne; Onshuus, Hannah (Master thesis, 2023)
   The study explores how digitalization of financial advisory affects the financial institutions' ability to perform CSR activities in savings and investment. The qualitative study applies a cross-sectional design by ...
  • Balanse mellom jobb og fritid 

   Boge, Thom Ruben; Nilsen, Dag Josef; Moldekleiv, Janicke (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet balansen mellom jobb og fritid hos et utvalg av ledere i en bedrift på Vestlandet. Vi har jobbet med en ledergruppe bestående av 6 personer. Interessen for temaet økte da ...
  • Banking regulation - A study of its effectiveness in reducing risk in European banks 

   Andersen, Hermann Maarud; Kepinski, Adam (Master thesis, 2019)
   We gathered a dataset of 24 European banks from 10 different countries in order to test the effectiveness of European banking regulation through a fixed effects panel regression. Our results suggest that increased capital ...
  • Banner Blindness-fenomenet: Hvordan kan det unngås? 

   Henanger, Line; Pålgardhaugen, Guro (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven vår er basert på det såkalte “banner-blindness” fenomenet ved digitale bannerannonser. Fenomenet beskriver hvordan forbrukere blir eksponert for tusenvis av reklamer i det daglige liv, og derfor er blitt ...