• Board diversity and financial performance: evidence from Norway 

   Solheim, Ingrid; Berge, Helene (Master thesis, 2017)
   This paper contributes to the growing body of research examining the link between gender diversity in decision-making organs and financial performance. Board diversity has been a hot topic in recent years, and a substantial ...
  • Boe & Sunde : Norwegian eyewear : opportunities in the UK 

   Flaathe, Heidi; Finnby, Kjersti; Haug, Line; Al-Mele, Zeid; Bjorsvik, Harald (Bachelor thesis, 2012-01-11)
   This report has been prepared in cooperation with Boe & Sunde (hereafter B&S). B&S is a Norwegian brand of sunglasses, which focuses on producing sunglasses based on wooden material, thereby referred to as ''woodies''. ...
  • Boikotter av Black Friday: En undersøkelse om hvordan boikotter av massekonsumpsjon påvirker forbrukeres oppfatning av merker 

   Engström, Matilda (Bachelor thesis, 2020)
   I dagens samfunn oppfordres forbrukere å handle ofte og mye, med den store salgsdagen Black Friday som et prakteksempel. I lys av miljøfokus og bærekraftige forretningsstrategier velger noen bedrifter å boikotte ...
  • Born analytical or adopted over time? a study investigating if new analytical tools can ensure the survival of market oriented startups. 

   Skogen, Hege Janson; De la Cruz, Kai (Master thesis, 2017)
   This study investigates whether the prevalence of technological advances within quantitative analytics moderates the effect market orientation has on firm performance, and if startups can take advantage of the ...
  • Born sustainable 

   Lid, Mia; Etse, Ida Cecilie; Segertsen, Milly Lid; Larssen, Lars-Jørgen Berge (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   This report presents the findings and recommendations based on an in-depth analysis of the hydroponic vegetable industry in Eastern Canada. This project is carried out on behalf of Jiffy international, a leading supplier ...
  • Bouncing back: The road to role mastery is paved with agency 

   Hovland, Andreas Qvale; Sørensen, Emilie Valand (Master thesis, 2018)
   Given the context of a Norwegian professional service firm, this case study design aimed to study the lived experience of organizational actors following a deliberate organizational change. The aim of the thesis was to ...
  • Brand attitude change and acquisition attitude : an experimental study of U.S. consumers in an M&A setting 

   Gundersen, Guri Anne; Meyn, Madelaine (Master thesis, 2014-02-12)
   Previous research on mergers and acquisitions (M&As) has mainly focused on financial and strategic outcomes at the expense of marketing dimensions. Although consumers play a critical role in the success of M&As, their ...
  • Brand-Awareness und Wahrnehmung über Helly Hansen in Deutschland 

   Burhol, Simen; Korsbøen, Christian Broch; Pedersen, Eirik Solvang (Bachelor thesis, 2012-11-14)
  • Breaking down anomalies: comparative analysis of the q-factor and fama-french five-factor model performance 

   Voron, Tetiana; Kazakova, Margaryta (Master thesis, 2017)
   The continuous development of the asset pricing supplies investors and researchers with the new empirical models and it might get challenging to pick one to use. This thesis provides an empirical comparison of the Fama-French ...
  • Breaking down Oslo; a new approach to determine microclustering 

   Huseby, Anders; Vasland, Audun (Master thesis, 2018)
   This paper examines the clustering and micro-clustering tendencies related to the financial institutions involved in IPO’s on the Oslo Stock exchange and Oslo Axcess. In our paper we developed a data-set by collecting ...
  • Bruk av innholdsmarkedsføring i kundeklubber 

   Syversen, Karoline Gran (Bachelor thesis, 2017)
   ”Hvordan er forbrukernes holdning til kundeklubber i kosmetikkbransjen i dag, og hvordan kan innholdsmarkedsføring benyttes for å øke kundeklubbenes attraktivitet?” I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se på to ...
  • Bruk av kjente ansikt i markedskommunikasjonen 

   Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere. Denne ...
  • Bruk av robotisert prosessautomasjon (RPA) i Helse Vest IKT 

   Fosse, Emilie Bjørndal (Bachelor thesis, 2018)
   Helse Vest IKT AS er et heleid datterselskap av Helse Vest RHF og har som formål å bidra til en bedre helsetjeneste ved innovativ bruk av IKT løsninger. Dette gjøres for å forenkle pasienthåndteringen i vid forstand. De ...
  • Bruken av særnamsmyndighet ved utleggsforretning 

   Martinsson-Nygaard, Tina Charlotte (Master thesis, 2019)
   Det er Skatteetaten sin oppgave å fastsette og innkreve merverdiavgiftskrav. Reglene for innfordring av disse kravene fremgår av skattebetalingsloven. Formålet med loven er å sikre at statens inntektsstrøm går som ...
  • Bruker Vintervoll prinsippene i PRINCE2? 

   Grevskott, Lars; Mawladat, Fatima; Yilmaz, Umra (Bachelor thesis, 2021)
   denne oppgaven viser vi til temaet prosjektstyring. Hensikten med denne oppgaven er å få en grunnleggende oversikt over og kunnskap om hvordan Vintervoll gjennomfører prosjektstyringen sin ved Lilleby byggeprosjekt. Vi ...
  • Brukeres motiver til å følge bedriftsprofiler på Instagram 

   Tronsvang, Nantika Sofie Martinussen; Ulriksborg, Tina Lovise (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er bygd opp etter ITMRD strukturen og består derfor av innledning, teori, metode, resultat og drøfting med konklusjon. Brukere på Instagram velger selv å følge bedriftsprofiler og utsetter seg ...
  • Brukergenerert innhold - #Repost En kvalitativ studie av effekten ved bedriftens bruk av brukergenerert innhold gjennom Instagram 

   Nilsen, Sunniva; Olsen, Julie Marthea Rommen (Bachelor thesis, 2020)
   Vi ønsker i denne bachelor oppgaven å undersøke effekten ved bedriftenes bruk av brukergenerert innhold gjennom plattformen Instagram. Vi ønsker å undersøke dette nærmere da det finnes lite informasjon om påvirkningen ...
  • Brukes pensjoner som resultatstyringsverktøy av børsnoterte foretak i Norge? 

   Braaten, Tom Kristian; Berg, Torbjørn (Master thesis, 2014-02-19)
   Oppgaven tar for seg analyser av om årsregnskapene til børsnoterte foretak i Norge viser indikasjoner på resultatstyring i forbindelse med regnskapsføring av pensjoner. Analysen omfatter statistisk testing av om det er ...
  • Bry Deg - si nei til narkotika 

   Ytreland, Håkon Synnes; Bakken, Renate Severson; Haukenes, Herman Willem (Bachelor thesis, 2019)
   Bacheloroppgaven fra studielinjen Kommunikasjonsledelse tar for seg en gjennomtenkt kampanje for prosjektet Bry Deg – si nei til narkotika v/ Handelshøyskolen BI, Bergen. Vår samarbeidspartner er NNPF, og herunder deres ...
  • BTH 25321 Bacheloroppgave - Prosjektledelse 

   Lieng, Merethe Trøbråten (Bachelor thesis, 2017)
   Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største statlige utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Høgskolen har hverken mange eller store interne prosjekter, men etter et møte i ledergruppen, januar 2017, ble det satt ...