Now showing items 1477-1496 of 2360

  • Motivational climate, attitudes toward change and the mediating role of employees mindset 

   Østre, Eivind; Goffeng, Eirik Fredheim (Master thesis, 2017)
   This study seeks to explore how perceived motivational climate at work may influence employees’ attitudes to change, and further, whether employees’ mindset mediates this relationship. According to the results, the ...
  • Motstandsdyktighet i psykologisk trygge virtuelle team 

   Ostojic, Andreja; Nylund, Maren; Bjørkhaug, Kari (Master thesis, 2021)
   Formål: Den pågående pandemien som har oppstått det siste halvannet året har tvunget millioner av mennesker til å endre måten å arbeide på. Å brått gå over til virtuelle team har vært et stort eksperiment i seg selv hva ...
  • Mottak og håndtering av varsling : et dybdestudium av "VimpelCom-saken". 

   Gården, Marianne Thoresen; Vinvand, Eirin Bjerland (Master thesis, 2017)
   Formålet med oppgaven har vært å få en bredere forståelse av varslingspraksis innad virksomheter, og hvordan mottak av håndtering behandles, basert på VimpelCom-saken. Oppgaven skal besvares i form av vår overordnede ...
  • Move About 

   Malevic, Elifa; Østgaard, Greta Walum; Matheson, Ida Marie (Bachelor thesis, 2013-08-21)
   Move About AS is a Norwegian car sharing provider that is established in the German market. The goal of this thesis is to identify ways for Move About to strengthen their position in the German market. In order to acquire ...
  • Moveboards Media 

   Dippner, Silje; Grøttland, Jeppe Alexander Mathiesen; Messel, Elvira Vegas; Padro, Carla Sato (Bachelor thesis, 2008-11-25)
  • Multi-sensory matters: How to Increase Online Purchase Intention for Experience Goods 

   Ulvestad, Ragnhild Elin Pettersen; Robles, Ariadna Puiggené (Master thesis, 2021)
   The present research study focuses on the effects of textual and visual website attributes on customers’ purchasing intention for experience products that require a smell-sensory experience (i.e., fragrances). Additionally, ...
  • Multi-sensory matters: How to Increase Online Purchase Intention for Experience Goods 

   Suzic, Nikolina; Win, Ellen (Master thesis, 2021)
   The present research study focuses on the effects of textual and visual website attributes on customers’ purchasing intention for experience products that require a smell-sensory experience (i.e., fragrances). Additionally, ...
  • Multifactor Strategy Implementation in the Norwegian Equity Market 

   Molvik, Erlend Hjertaker; Lillebo, Maren Paulsen (Master thesis, 2021)
   We study the performance of implementation methods for multifactor strategies in the Norwegian equity market. We compare the risk-adjusted performance of three different strategies implemented with equal weights, ...
  • Multikanalstrategien til Telenor 

   Joheim, Audun; Mikalsen, Celine Hopen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan Telenor i en stor bransje differensierer seg mot konkurrentene ved bruk av multikanalstrategi, og hvordan kundelojaliteten og tilfredsheten blir påvirket av det. Oppgaven ...
  • Multinational Tax Avoidance and Tax Policy 

   Solli, Håvard Landgraff; Hansson, Oliver (Master thesis, 2018)
   Previous literature provides evidence that multinational corporations (MNC) are significantly less profitable in terms of taxable income than domestic controlled corporations (DCC) in Norway. The differential in taxable ...
  • Multiproject "hostile" environments 

   Berzal, Pablo (Bachelor thesis, 2017)
   This thesis addresses the problems and challenges of working in a multiproject environment, and what could we do to improve it. The thesis has been prepared in connection with the program BIK 6512 Project Management 3, ...
  • Multitasking blant ledere - er det effektiviserende eller bare bekymringsløs distraksjon fra virkeligheten? 

   Gangnes, Ørjan (Master thesis, 2021)
   Som student ved Handelshøyskolen BI og kurset Tilstedeværende ledelse - i en digital tid, så fikk jeg en økt oppmerksomhet mot det som irriterte meg mest ved andre. Nemlig at de ikke var tilstedeværende, eller at de ...
  • Musikk, kunst, festival; må man velge? 

   Wensås, Heidi Elisabeth; Sundsfjord, Sandra (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er avsluttende for studiet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI. Gjennomgående diskuteres problemstillingen som omhandler hvorvidt utsmykning på musikkfestivaler blir oppfattet ...
  • Mutual fund management costs and lifetime wealth accumulation : a consumption utility function 

   Slemenjak, Andrej (Master thesis, 2017)
   I am studying how mutual fund management costs affect lifetime wealth accumulation and thus consumption utility. I take an individual who is 25 years old and starts saving for retirement, retires at age 65 and stays ...
  • Mutual Fund Performance in the U.S. Market 

   Hui, Wan Hin; Fjetland, Tommy (Master thesis, 2016)
   This paper examines whether actively managed U.S. mutual equity funds exhibit any statistical persistence in mutual fund performance by applying three different methods. The backbone for the methods is the sorting procedure ...
  • Mutual Fund Size and Fund Performance 

   Urdahl, Line; Vasset, Sandra (Master thesis, 2019)
   This thesis studies the relationship between size and performance for 67 equity mutual funds in Norway, using a 14 years dataset free of survivorship bias from January 2005 to December 2018. We construct three portfolios ...
  • Narcissism, span of supervision, and outcomes in a municipality context 

   Silihagen, Anniken; Saljic, Tamara (Master thesis, 2017)
   Purpose: To enhance the understanding of the complex interplay between leaders and followers we examined the link between narcissistic leadership and two follower outcomes; loyalty and job satisfaction in a Norwegian ...
  • Narratives of change in Norsk Gjenvinning: A journey towards sustainable waste management 

   Arntsen, Rebecca Emelie; Gundersen, Anne Charlotte (Master thesis, 2018)
   According to Erik Osmundsen, the CEO of Norsk Gjenvinning (NG), the waste management business is intrinsically a very sustainable industry, but it is operating in a non-sustainable way. Sustainability has become the ...
  • Narratives of change in OBOS and ManpowerGroup: Temporal perspectives on gender equality 

   Dokka, Cecilie; Studsrød, Amalie Stäheli (Master thesis, 2020)
   The founder and CEO of SHE, Heidi Aven has built an index that will help companies uncover gender imbalance in their organization. The goal is to use hard facts to close the gender gap. Gender equality has become a ...
  • Når det haster : Prestasjoner i akuttmedisinske kommunikasjonssentraler 

   Kjøllesdal, Janne Kristin (Master thesis, 2018)