Now showing items 1437-1456 of 2016

  • Prosjektleder eller Supermann : Hvordan ble endringsprosjektet ledet i henhold til Kompassteorien? 

   Rygh, Inger Reistad; Hjelde, Jon Olav; Lium, Steinar (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Oppgaven tar for seg et reelt prosjekt, et forprosjekt til en endringsleveranse som er gjennomført og kategorisert som et pso-prosjekt. I pso-prosjektet er det lagt størst vekt på P (personal) og O (organisasjon). Probl ...
  • Prosjektlederens åtte bud 

   Kalland, Anja Hegle; Kvaale, Kamilla Lian; Grønnesby, Julie (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Grilstad Marinas byggeprosjekt Fjordhagen. Prosjektet består av to byggetrinn, og vi har valgt å fokusere på byggetrinn 2. Prosjektet styres av to prosjektledere. Oppgavens tema ...
  • Prosjektlederens etiske dilemmaer 

   Hanson, Toril (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne oppgaven handler om forholdet mellom etikk og prosjektledelse. Utgangspunktet var en undring over at næringslivsetikk var lite nevnt i pensumlitteraturen, selv om det er høyaktuelt i dagens mediebilde. På bakgrunn ...
  • Prosjektmodning i New Energy Solutions 

   Holtskog, Bjørnar Schønning; Bøckmann, Bertil Mathias (Bachelor thesis, 2017)
   Hva skjer når man blander den største bedriften i Norge og teoriene til en av de mest anerkjente teoretikerne bak prosjektfaget? Vår oppgave fokuserer på den fornybare avdelingen til Statoil, New Energy Solutions. Gjennom ...
  • Prosjektoppgave i Human Resource Management 

   Høyum, Connie Helen; Strømberg Killi, Celine (Master thesis, 2017)
   I oppgaven forsker vi på hvorvidt selvbestemmelsesteori stemmer overens med arbeidshverdagen slik de ansatte selv opplever den i en kunnskapsbedrift for mat og drikke. Vi har sett på mønstre og individuelle forskjeller ...
  • Prosjektoppgave i identitet og merkevarebygging 

   Sand, Christopher; Nessa, Dan Joakim Ask (Master thesis, 2017)
   Merkevarer har stor betydning for vår tids forbruksmønster, og ikke minst kultur. Enten man liker SAS eller ei, kommer man ikke utenom SAS når man snakker om Skandinavisk luftfart. For noen er SAS gjenstand for forakt ...
  • Prosjektstyring av Drageid Leirskole 

   Aune Moe, Carolina Neokline (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde ...
  • Prosjektstyring i Alstad Maskinbedrift AS 

   Alstad, Katrine Sivertsen; Brøseth, Martin; Chanont Bjerkvik, Thommas Ahtit (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne bacheloroppgaven handler om entreprenørvirksomheten Alstad Maskinbedrift AS. Bedriften ble stiftet i 1984 i Bodø, og har hatt en organisk vekst som i dag utgjør en mellomstor bedrift med 22 ansatte. Alstad Maskin ...
  • Prososial motivasjon og kama muta 

   Melkevik, Mathilde Fagertun; Gjernes, Sanne Ødegård; Olaussen, Miriam (Bachelor thesis, 2020)
   I dette studiet har vi sett nærmere på om følelsen av å bli oppløftet og rørt kan påvirke mennesker til å gjøre noe godt for andre, på eget initiativ. Slik atferd er drevet av prososial motivasjon. Utgangspunktet for ...
  • Prosperous Micromanagement : A qualitative study of leadership behaviour in light performing retail stores 

   Bergstrøm, Petter; Raknes, Lars Peter (Master thesis, 2016)
   In response to the negativity surrounding micromanagement, we aim to research and show that micromanagement is not a one-sided evil, as it is viewed in today’s literature. We will explore and compare three different ...
  • Prosperous Micromanagement ; A qualitative study of leadership behaviour in high performing retail stores 

   Bergstrøm, Petter; Raknes, Lars Peter (Master thesis, 2016)
   In response to the negativity surrounding micromanagement, we aim to research and show that micromanagement is not a one-sided evil, as it is viewed in today’s literature. We will explore and compare three different ...
  • Prøvesvar: Digitale innbyggertjenester - spesialhelsetjenesten, DIS 

   Jøsendal, Amalie Henriette Finrud; Monika, Zvirblyte (Bachelor thesis, 2020)
   Vår bacheloroppgave tar utgangspunkt i et tverrfaglig og komplekst delprosjekt, Prøvesvar. I prosjektet skal en helsetjeneste utvikles i form av et digitalt verktøy for læring og forståelse av prøvesvarets betydning. ...
  • PSD2: A Strategic Perspective on Third-Party Payment Service Providers 

   Eide, Jon Stian Gulbrandsen; Hallum, Stian (Master thesis, 2018)
   The purpose of this Thesis: “PSD2: A Strategic Perspective on Third-Party Payment Service Providers” is to explore how the new EU regulation “the revised Payment Service Directive” (PSD2) will change the European payments ...
  • Psykisk helse fra lederperspektiv 

   Søreide, Anna Kaia; Svendsen, Jeanett (Bachelor thesis, 2021)
   Forskningsprosjektet tar for seg hvordan man kan fasilitere psykisk helse fra et lederperspektiv, og ser på hvilke tiltak eller metoder som har innvirkning på sykefravær. Det er innhentet teori og forskning om omfanget ...
  • PTL Group China's Market Entry Stragegy to the United States 

   Mørch, Camila Sneli (Bachelor thesis, 2018)
   Purpose: The market entry consulting firm PTL Group China needs specific primary data on which channels and promotional strategies can most effectively influence United States, small and medium enterprises decision-makers ...
  • Puppet on a String – A Qualitative Study of Middle Managers’ Motivation and Role Perception 

   Martinsen, Mia; Nielsen Seim, Martine (Master thesis, 2021)
   This thesis explores and investigates middle managers’ motivation and experiences in their role in the middle level through the lens of the self- determination theory. To better understand the role holders in the sandwiched ...
  • Purchase intention of access-based consumption services : An empirical study on motivational drivers, and brand equity’s moderating role 

   Nor, Håkon Sund; Kirchhoff, Mattias Remme (Master thesis, 2017)
   With the rise of the sharing economy, a number of terms have spurred to describe the services offered from firms such as Airbnb, HomeExchange and Couchsurfing. Access-based consumption describes these services, ...
  • Pure Pride 

   Haarr, Nicolai Larsen; Dieseth, Linda; Flåtten, Daniel Liam (Bachelor thesis, 2017)
   France is well known as one of the world’s most visited tourist destinations, but a less known fact is that it also is the second largest importer of Norwegian salmon in the world. This makes it a very interesting market ...
  • Pursuing growth opportunities in the shipping-related and non-shipping segments 

   Berge, Janne; Furnes, Linn V.; Høgsve, Kristin; Rasch, Michelle; Vole, Åsne H. (Bachelor thesis, 2008-06-25)
   EXECUTIVE SUMMARY This research project includes an in-depth analysis of the banking industry in Singapore with focus on the Norwegian corporates. We conducted this report for Nordea Singapore Branch to find out how they ...
  • PV- Solar Synergies for Large Hydropower in Angola and Namibia - Epupa-Baynes Revisited 

   Siqueland Knudsen, Johan Bernhard; Kaldestad Hanstveit, Erlend (Master thesis, 2017)
   This paper examines the financial viability for constructing and operating PV-solar in tandem with hydropower within the context of Sub Saharan Africa using the Baynes Hydropower Project on the border between Angola and ...