Now showing items 1414-1433 of 2352

  • Mediebransje i omorganisering: Effekter på kommunikasjon og ledelse ved bruk av prosjektprogram 

   Gauslaa, Daniel (Bachelor thesis, 2016)
   Schibsted Norge er landets største mediekonsern, og har etablerte produkter innenfor medier, multimedia og digitale markedsplasser. Mediene opplever en endret konkurransesituasjon i annonsemarkedet, og det er kommet nye ...
  • Meland Elektro AS 

   Landsvik, Ingvild Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av faget Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, hvor jeg har valgt Meland Elektro AS som min bedrift. Bedriften befinner seg i dag i et marked hvor det er viktig ...
  • Melbillelarver som mat 

   Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en konsekvens av dette ...
  • Menneskers intuisjoner om asymmetriske leder-medarbeider dyader der den ene parten i hemmelighet misliker den andre 

   Lager, Magnus; Kalsaas, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke menneskers intuisjon rundt en asymmetrisk leder-medarbeider relasjon, der den ene parten i hemmelighet misliker den andre. For å gjøre dette ble det utført et eksperiment med ...
  • Mennesket bak ministerposten 

   Hafskjold Thoresen, Emilie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Norges kulturministere. Oppgavens formål er å undersøke hva det har å si hvem som til en hver tid besitter rollen som kulturminister. Problemstillingen som har valgt lyder som følger: - ...
  • Menyreduksjon hos kinarestauranten Xin Xing 

   Snyen, Anders; Thieu, Minh; Kong, Jian (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en del av fordypningen Økonomistyring & Investeringsanalyse ved bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hensikten med oppgaven er å avdekke årsaker ...
  • Merkesamarbeid : en strategi for utviklingen av Hennes & Mauritz 

   Andresen, Kaia Østbye; Kvisle, Christine (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging og i den forbindelse tematikken merkesamarbeid. For å belyse dette har valgt å se nærmere på Hennes & Mauritz og deres merkesamarbeid med designere og ...
  • Merkesamarbeid mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse 

   Vestad, Kristine Jeanette; Hangerhagen, Karina; Sagvik, Christine (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne avhandlingen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging, med vekt på tematikken merkesamarbeid. For å belyse denne tematikken har vi valgt å se på samarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse. Vi har valgt ...
  • Merkesamarbeidet Lindex/Missoni 

   Tokay, Dilan; Hilden, Christine Marie; Schou, Lasse (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i vår avsluttende bachelor oppgave i markedskommunikasjon sett nærmere på fagfeltet merkevarebygging, og i denne sammenheng fordypet oss inn på tematikken som omhandler merkesamarbeid. Vi har valgt å ta for oss ...
  • Merkevarebygging 

   Hagerup, Guro; Kjølberg, Karoline; Skjelstad, Trine (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Trondheim er en by preget av et godt kaffemiljø. Kaffemarkedet er i stadig utvikling med stor konkurranse både fra små og store kaffebarer. Det blir desto viktigere å posisjonere seg slik at man får en reell differiens ...
  • Merkevarebygging : posisjonering og differensiering 

   Witsøe, Lise Marie; Veimo, Hanne Wangberg; Grøvdal, Rikke Remmem (Bachelor thesis, 2014-02-14)
   Denne oppgaven er skrevet om EiendomsMegler1 Midt-Norge. På bakgrunn av deres utfordring med å skille seg fra de andre aktørene i bransjen valgte vi å ta for oss temaet posisjonering og differensiering. Sammen med ...
  • Merkevarebygging av kunstmuseer 

   Fosse, Maria Ingeborg Bagge; Stageboe, Monika; Haga, Ellen Marie Rødland (Bachelor thesis, 2016)
   Følgende er en bacheloroppgave i kulturledelse, en avsluttende oppgave i utdannelse på Handelshøyskolen BI, bachelor i Kultur og ledelse 2013-2016. Det er mye som kan tyde på at kunstmuseer i Norge de siste årene har ...
  • Merkevarebygging i delingsøkonomi 

   Hamidi, Fazel; Hovden, Olav Hexeberg; Halvorsen, Lisa (Bachelor thesis, 2017)
   Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan kort forklares som å tilgjengeliggjøre underutnyttede, hovedsakelig private, ressurser på nettbaserte samfunn. Delingsøkonomien bygger på forretningsmodeller som bryter ...
  • Merkevarebygging i sosiale medier 

   Skanke, Kristin Lavransdatter; Ekstrøm, Stine; Grytbak, Vibeke (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er en kombinasjon av våre interesser for merkevarebygging, sosiale medier og Midtbyen som et levende bysentrum. Problemstillingen vi har jobbet ut i fra er ”Hvordan kan merkevaren ...
  • Merkevarebygging som verktøy for treningssenteret SATS Trondheim : Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? 

   Bro, Anders; Gravdal, Anders Bøen; Mevold, Christian Amundsen (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   På bakgrunn av høstens oppgave (Bro, Bøen, Mevold 2008) valgte vi følgende problemstilling: Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? Det kanskje viktigste funnet omfattet ...
  • Merkevaren Zenit Yoga 

   Sørensen, Camilla; Røst, Guro Sjaastad; Olsen, Marita Kvandal (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke ...
  • Merkevarestrategi, NCL 

   Johansen, Lasse; Jakobsen, Samir Hugo (Bachelor thesis, 2022)
   Nature Compact Living ble startet i 2018 og er en ung bedrift i ett ganske nytt marked for kompakte fritidsboliger. Selskapet selger kompakte fritidsboliger til bedriftsmarkedet og er kjennetegnet ved et moderne og ...
  • Merking av reklame på Instagram, påvirker det kjøpsintensjonen til forbrukeren? 

   Svedin, Remet Elionor; Finseth, Cassandra (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er skrevet med bakgrunn i en økende bruk av annonser og reklamer på Instagram. Opinionsledere og ettertraktede mennesker har de siste årene kommet mer og mer fram i søkelyset, grunnet at influencer-marke ...
  • Merverdiavgift : problemstillinger og tilpasningsmuligheter for hotell og utleie gjennom Airbnb 

   Hauge, Cecilia Diaz; Pedersen, Rebecca (Master thesis, 2017)
   Oppgavens mål er å tydeliggjøre avgiftsreglementet knyttet til hotellbransjen. Videre ønsker vi å komme med konstruktive diskusjoner og forslag rundt en mulig avgiftsinnføring på utleie gjennom delingsøkonomitjenesten ...
  • Merverdiavgift på sammensatte ytelser 

   Hamstad, Anne Paula (Master thesis, 2021)
   Tema for oppgaven er den merverdiavgiftsmessige behandlingen av sammensatte ytelser. Består ytelsen av flere selvstendige omsetningsobjekter, skal de behandles hver for seg med hver sin avgiftsstatus. Hvis ytelsen er ...