Now showing items 1374-1393 of 2016

  • Performance- vs. mastery-oriented digital feedback in simulation training: An experimental research approach 

   Roen, Maren; Måkestad, Mikael (Master thesis, 2019)
   This study inspects the potential relationships between performance-, and mastery-orientated digital feedback, and perceptions of fairness, and relevance of feedback received during simulation training. We also included ...
  • Permisjonsvenn 

   Engen, Henriette; Amundsen, Tora Cecilie (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan på vegne av Røde Kors Akershus og prosjektet “permisjonsvenn for innsatte”. Bakgrunnen for kampanjen er at organisasjonen har hatt en lav oppslutning blant ...
  • Personality & Job Performance in the Sales Occupation: Exploring the Mediating Roles of Affective Commitment & Service Quality Orientation 

   Sundby, Anniken Maria (Master thesis, 2019)
   The purpose of this study was to gain deeper knowledge of how personality affects job performance in the sales occupation in a Norwegian context. Existing research has established evidence of a relationship between ...
  • Personality and performance ratings in a military training context : a study of personality predictions of interview ratings of leader potential, and military performance in a longitudinal perspective 

   Grimstad, Øyvind; Haugen, Espen (Master thesis, 2017)
   The use of personality assessments is increasing in popularity. However, personality assessments are relatively seldom used as a selection method in the Norwegian Armed Forces. The purpose of this study was to investigate ...
  • Personlig service ved kjøp av eksklusive møbler 

   Reinhaug, Veronika; Solemsli, Anniken; Sæther, Marie Hagerup (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Møbel- og interiørbransjen har i tidsrommet 2007 til 2011 opplevd sterk motvind. Vindretningen er imidlertid i ferd med å snu. Høy kjøpekraft blant befolkningen, i kombinasjon med en økende interesse for interiør, har ...
  • Pick the chick right : a study on how morally conflicting tradeoffs affect choice difficulty and purchase intention 

   Singer, Aimee Alexandra; Onshuus, Anette (Master thesis, 2017)
   Animal welfare in the poultry industry has in recent times been much debated in media in Norway. However, the debate typically overlooks how animal welfare may be negatively correlated with environmental concerns. In ...
  • Piggybacking your way to independent internationalization 

   Horne, Vidar; Solem, John Kåre (Master thesis, 2013-02-12)
   The purpose of this study has been to increase the understanding of piggybacking in international market entry. A piggybacking relationship consists of two partners, a rider (SME) and a carrier, where the rider exploits ...
  • Pitfalls of the Betting-Against-Beta Strategy in Norway 

   Gloppestad, Christine; Christensen, Felix Andreas (Master thesis, 2021)
   In this master thesis, we study the Betting Against Beta strategy in the Norwegian market between 1983 and 2019. We study the drivers of return and evaluate whether investors can pro t from the strategy. We nd that the ...
  • Planlegging av prosjekt : veien til suksess 

   Paulsen, Silje Trøan; Bakken, Alexander Rødøy; Karlsen, Ellen Heum (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Lerøy Hydrotech AS som er en av Norges største produsenter av oppdrettslaks. Oppgaven handler om planleggingen av et omorganiseringsprosjekt, hvor Lerøy Hydrotech AS skal legge ned ...
  • Platform Economics and Regulatory Change : a multiple-case study on Airbnb and Uber 

   HANNESSE, Megane (Master thesis, 2020)
   The significant growth of platform companies has disrupted, altered and threatened our existing way of living and traditional industries. These platforms have fostered many debates about their business model which are ...
  • Playpulse 

   Iversen, Stian Sanni (Bachelor thesis, 2018)
   This dissertation analyses PlayPulse’s opportunities in China. The dissertation analyses the fitness industry, the gaming industry and the e-sport industry in China. It analyses PlayPulse’s overall preparedness for ...
  • Police Culture and Women in Police Leadership 

   Grønning, Silje; Karim, Nargis Bibi (Master thesis, 2019)
   We have in this thesis chosen to write about the organizational culture of the police and female police leadership development. The study has been carried out with the cooperation of eleven different females in leadership ...
  • Political economy and corporate governance : political connection of board directors and political moderation of CEO-wages in Norwegian state-owned companies 

   Angeles, Renira Corinne (Master thesis, 2012-05-09)
   This thesis examines the relationship between political connection of board directors and CEO-wages in 27 Norwegian state-owned companies and enterprises in 2000-2010. I hypothesize that political connected directors ...
  • Political risk and international investment : the renewable energy market in Australia and the 2013 election 

   Kirsebom-Aronsen, Cecilie (Master thesis, 2013-02-13)
   Renewable energy has become a controversial political- and economical topic. The world community are on a global scale experiencing shrinking reserves of non-renewable energy sources such as fossil fuels, which also are ...
  • Politiets strategiske terrorbekjempelse av al-Qaida og ISIL 

   Dalen, Lena Helene; Rabe, Stian (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det finnes viktige forskjeller og likheter mellom al-Qaida og ISIL, som kan ha betydning for politiets strategi for bekjempelse av terror. Vi har benyttet en kvalitativ ...
  • Politikkens mørke side 

   Mogensen, Tobias Lindhardt; Hagmansen, Jonas; Hennum, Helena Tømmerås (Bachelor thesis, 2019)
   denne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til ...
  • Politiske konjunktursykler i Norge 

   Løland, Lisbeth (Bachelor thesis, 2018)
   I denne utredningen tar jeg for meg temaet politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig, og analyseres innenfor et rammeverk for makroøkonomisk teori. Utredningen har følgende problemstilling: Finnes det ...
  • Portfolio Optimization : On Risk Measures and Estimation Techniques 

   Barstad, Johannes Andreas; Heitmann, Olve (Master thesis, 2016)
   This thesis focuses on the risk measure in the Markowitz algorithm. We discuss why assuming normality is unrealistic, and why the unconditional sample covariance matrix is an inappropriate input for the algorithm. We compare ...
  • Posisjonering av Deli de Luca Trondheim 

   Koch, Elisabeth Marie; Ervig, Anette (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er skrevet om bedriften Deli de Luca i Trondheim, og oppgaven tar for seg posisjoneringen av Deli de Luca. Ut i fra at Deli de Luca var ny oppstartet i januar når vi iverksatte denne oppgaven ble vi enige ...
  • Posisjonering av Kultursenteret ISAK 

   Espenes, Thale Merete (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven er skrevet om Kultursenteret ISAK i Trondheim. Deres virksomhet, som er en del av Kulturenheten i Trondheim Kommune, er til for å gi ungdom et sted utforske og oppleve kultur. Kultursenteret ISAK har behov ...