Now showing items 1374-1393 of 2400

  • Ledelse av lærings - og læreplanarbeid 

   Grødem, Nina Elise (Master thesis, 2022)
   Prosjektoppgaven tar for seg ståstedsanalysen for Buøy skole i Stavanger. Sentrale data og funn viser at skolen har sine styrker ved at lærerne/de ansatte har høy grad av pro-sosial motivasjon, og ønsker å utvikle arbeidet ...
  • Ledelse av lærings - og læreplanarbeid 

   Strand, Arvid; Hansen, Eirik; Helbæk, Gisle Hagen (Master thesis, 2022)
   Høle barne- og ungdomsskule er en 1-10 skole med til sammen 143 elever og 31 ansatte. I planleggingen og i implementeringen av fagfornyelsen av vi brukt Udir sin kompetansepakke, fagfornyelsen. Personalet er gjort kjent ...
  • Ledelse av millenniumsgenerasjonen i entreprenørbransjen 

   Ramsø, Øyvind (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av nyansatte hos en større landsdekkende entreprenør, hvor ledere og medarbeidere i sine respektive avdelinger sitter spredt på forskjellige avdelingskontor og byggeprosjekt rundt omkring ...
  • Ledelse av prosjekt : ombygging av Meny Solsiden 

   Reinsnes, Marte Øien; Stenberg, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi skrevet om ombyggingsprosjektet Meny Solsiden. Butikken holdt stengt fra 5 januar 2012 til 7 februar 2013. Prosjektet ble budsjettert til 22 millioner kroner. Grunnen til ombyggingen var at ...
  • Ledelse av prosjekter 

   Vikhagen, Solveig; Johnsen, Siri Cathrine; Forbord, Andrea (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne besvarelsen handler om ledelse av prosjekter. Vi har i denne oppgaven valgt å se nærmere på Brødrene Bjerklis (heretter kalt Br. Bjerkli) prosjekt E6-Tillerhøgda, som ble ferdigstilt i 2012. Problemstillingen for ...
  • Ledelse for fremtiden 

   Strandheim, Ina; Røstad, Iris; Ringseth, Emilie Opsal (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har gjennom første halvdel av 2017 fordypet oss i Statoil-prosjektet ”Johan Castberg” – et prosjekt som går ut på å bygge en flytende oljeplattform, lokalisert utenfor Finnmark. For å begrense omfanget av oppgaven har ...
  • Ledelse på tvers av lokasjoner i Avonova i en hybrid arbeidshverdag 

   Nerland, Rigmor G. (Master thesis, 2021)
   Ledelse i en hybrid arbeidsdag er den nye normalen. For å lære mer om akkurat det, har jeg i denne oppgaven forsøkt å svare på spørsmålet: Hva opplever ledere i Avonova skal til for å skape god ledelse i en hybrid ...
  • Lederorientering og rollestress sin prediksjon av jobbtilhørighet i et utvalg av norske topp- og mellomledere. 

   Buodd, Magnus (Bachelor thesis, 2020)
   This study examines in which way the different factors of leader status, leader orientation and role stress affect organizational commitment. The study uses the AFF leader survey from 2011, which had 2910 responders from ...
  • Lending for Sustainability 

   LENG, YUJIE; Nguyen, Ha Tuyet (Master thesis, 2021)
   This thesis aims to investigate the relationship between shareholder wealth and sustainable loans, which are new instruments to nance ESG-friendly activities in the context of a growing public consciousness about ...
  • Lessons learned? 

   Fyrsteng, Mette; Leidal, Linn Viktoria; Smith, Christie (Master thesis, 2022)
   Formål – Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad medarbeideres opplevelse av relasjonen til leder påvirker rapporteringskultur gjennom psykologisk trygghet og læringskultur. Dette ble undersøkt i en ...
  • Leverandørklassifisering for utvikling av leverandørstrategier med mulighet for en reduksjon av leverandørbasen 

   Engen, Mikhail; Patel, Chandni; Halsbog, Benny Andre (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en forundersøkelse som skal bidra til et fremtidig prosjekt ved Lantmännen Unibake Norge, hvor en reduksjon av leverandørbasen skal implementeres. Formålet med undersøkelsen er å få oversikt over ...
  • Likestillingsparadokset - økt velferd og påvirkningen på kjønnsroller i det norske arbeidsmarkedet. 

   Kirkaune, Marius; Langli, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet i Norge i lys av økonomisk utvikling i nyere tid. Vi ser på utvikling av forskjellige aspekter ved likestillingsparadokset, i ...
  • A Lilleborg adventure in China 

   Gresmo, Stian Nysæter; Huuse, Nicolai; Jensen, Erik Røed; Woldseth, Cecilie (Bachelor thesis, 2009-10-16)
   For the past 6 months the authors have in cooperation with Lilleborg AS conducted a comprehensive market research within the middle-high-end Shanghainese Cosmetic and Personal Care market. The aim of this research has been ...
  • Lillevik skole – Per “Psyko” Hansen 

   Dybdahl, Geir; Andersen, Monica Bjoland; Heien, Harald Kvalheim (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett på oppsigelsesvernet i den offentlige skolen og tatt for oss ulike dommer som har endt med oppsigelse og dommer som har gitt læreren medhold. Vi drøftet med utgangspunkt i et oppdiktet faktum, ...
  • Lillunn: design of Norway 

   Werner, Birgitte Blix; Behrens, Martine; Width, Martine Domaas (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   The authors of this thesis have for the past six months conducted a comprehensive research for the Norwegian company Lillunn AS, regarding the French clothing market and the company’s prospects of export to the Rhône-Alpes ...
  • Linie Aquavit : taste that really travels 

   Flåten, Mats; Knudsen, Øyvind L.; Rosted, Ulrik; Rønning, Kim-André S.; Settemsdal, Simen E. (Bachelor thesis, 2011-09-02)
   This thesis presents the findings from a mainly descriptive research study about Chinese students‟ attitude towards alcohol and food. The research has been conducted on behalf of Arcus AS, from here on referred to as Arcus, ...
  • Linjelederens nye hverdag 

   Sande-Ottersen, Ulf Sigmund (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne studien er HR-transformasjonen i Forsvaret og hvordan den har påvirket linjelederes hverdag ved Luftforsvarets skolesenter. Målet med oppgaven er å beskrive de krav som stilles i rollen, den kontrollen ...
  • The link between emotional experiences and risky decisionmaking 

   Kolstad, Benedikte Enger; Danielsen, Matilde Åberg (Master thesis, 2020)
   Several studies have investigated the topic of emotional experiences and information processing in relation to decision-making (LeDoux, 1994; Panno, Lauriola & Figner, 2012). With a between-subjects experimental design, ...
  • Liquidity Frictions in Convertible Bond Arbitrage: Evidence from the US 

   Bartok, Mads Arnø; Haugen, Erik Tesli (Master thesis, 2021)
   We study Over-The-Counter (OTC) market frictions in the convertible bond arbitrage strategy. using noise and intermediary risk factors, in the US. We analyze two hedge fund indices, the convertible arbitrage indices of ...
  • Live Arctic AS 

   Gulbrandsen, Silje Brenk; Larsen, Tine Schjønhaug; Larsen, Daniel Holth (Bachelor thesis, 2014-09-09)
   Andreas Friis founded Live Arctic AS in February 2010, in Porsgrunn, Norway. The company is a Norwegian lifestyle business and social enterprise that sell healthy energy bars. It is built upon a hybrid business model, ...