• Norsk Tipping & utenlandske spillaktører 

   Steen, Frank Julius Vadla; Solheim, Morten (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven, som omhandler Norsk Tipping og fremveksten av utenlandske spillselskap, bærer preg av både teori og praktisk arbeid. Formålet med prosjektet er å opparbeide en bredere innsikt for å komme til bunns i ...
  • Norske ikke-profesjonelle investorers oppfatninger og forventninger til revisor, deres oppfatninger og bruk av revisjonsberetningen ved investeringsbeslutninger, samt oppfatninger knyttet til den nye revisjonsberetningen og KAM 

   Larsen, Michael (Master thesis, 2018)
   The audit profession and the audit report have, as a result of several large accounting scandals and the financial crisis of 2007-2008, been subject to large amounts of criticism and the value of auditing has been ...
  • "Norway Step Change - Maritim" 

   Lier, Martine Kristoffersen; Kristiansen, Mathilde Lauring (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg prosjektet «Norway Step Change- Maritim» som er et organisasjonsendringsprosjekt i selskapet Ahlsell Norge. Målsetningen for prosjektet er å øke omsetningen med 22,2 millioner kroner innenfor ...
  • Norwegian business athletes : a qualitative study on motivational- and achievement factors among leaders who participate in the Birkebeiner Race 

   Lorenzen, Kristin Staff; Lier, Gunhild (Master thesis, 2014-02-19)
   There exists extensive research regarding motivation to exercise in various sports and physical activities, no study however, has qualitatively examined the motivation for Norwegian business leaders to participate in ...
  • Norwegian Family Firms and Risk-Taking 

   Balog, Adam; Lundby, Eivind Berg (Master thesis, 2018)
   This study examines the effect of family firms, CEO and ownership composition on financial and operational risk-taking for 11,157 Norwegian private firms between 2006 and 2015. First, this study finds clear indications ...
  • Norwegian Fashion Institute 

   Heggli, Karolina; Soraas, Nina Cathrine; Thorstensen, Nina Fredrikke; Thorso, Mia (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   This report has been conducted in cooperation with Norwegian Fashion Institute (hereinafter NFI). NFI is a non-profit organisation that represents the participants within the Norwegian fashion Industry. It seeks to make ...
  • Norwegian firms investing in Africa : the roles of perception and government support 

   Pekarek, Ondrej (Master thesis, 2013-02-15)
   Using the psychological perspective, this thesis has investigated why Norwegian firms are reluctant when it comes to investing in Africa and moreover how Norwegian firms view their investments in Africa and what their ...
  • Norwegian Global Mutual Funds : An Empirical Study of Active Management and Fund Performance 

   Hjelmen, Morten Graham; Haugen, Mikkel Tagge (Master thesis, 2018)
   The following paper uses a dataset free of survivorship bias in the period of 2009 - 2017. The purpose of this research is to investigate the performance of open end Norwegian global mutual funds. We start by first ...
  • Norwegian Industrial Park: marketing an alternative entry mode 

   Brun, Hanne Beate; Lindkjølen, Benjamin Noel; Roppestad, Roger Westgård (Bachelor thesis, 2008-08-26)
   The purpose of this thesis has been to develop a marketing strategy for Norwegian Industrial Park, and make recommendation as to how the strategies should be implemented. Norwegian Industrial Park is a newly established ...
  • The Norwegian Municipality Reform & The Quality of Politicians 

   Eide, Asbjørn Korpberget; Riise, Martin Bergh (Master thesis, 2021)
   This master thesis investigates how the local government reform affected the quality of local politicians in Norway. Quality is measured by education level and ability score measured by a regression on income, where we ...
  • Norwegian mutual fund performance based on Fama and French´s five-factor model 

   Mustafa, Daniel Amir; Ali, Mohammad Yousaf (Master thesis, 2016)
   The following paper uses a dataset free of survivorship bias for the period 2002-2011. We investigate whether Norwegian mutual funds possess enough skills to outperform a passive benchmark based on Fama and French’s ...
  • Norwegian mutual fund tournament 

   Onstad, Jon Berg; Dahlberg, Jonas (Master thesis, 2014-02-11)
   We analyze if Norwegian equity funds have a tendency to alter their risk based on their performance relative to competing equity funds, called mutual fund tournament. The incentive for this behavior is that fund managers ...
  • Norwegian Salmon : a study of in-store promotions in China 

   Bang, Marius; Haeger, Jarling Mathias Kvam; Mikkelsen, Guro Johanne; Tomaszewski, Katrine (Bachelor thesis, 2012-11-14)
   This thesis focuses primarily on two in-store promotions currently used as a marketing strategy by Norwegian Seafood Council to spread the awareness of Norwegian salmon. Due to the uncertainty of the effects of these ...
  • Norwegian Seafood Export Council: Restaurants preferences toward the use of fresh Norwegian salmon in Shanghai and Hong Kong 

   Bakland, Ine; Tsang, Yvonne (Bachelor thesis, 2008-09-18)
   The thesis has been carried out in collaboration with the Norwegian Seafood Export Council (NSEC). The objective of this bachelor thesis is to analysis the current market situation for Norwegian salmon in Shanghai and ...
  • Noteinformasjon om investeringseiendom 

   Øvland, Victoria Tonning (Master thesis, 2014-02-10)
   Utgangspunktet for oppgaven var å se om norske børsnoterte selskaper gir tilstrekkelig noteinformasjon til brukerne av regnskapet vedrørende investeringseiendommer som føres til virkelig verdi. Temaet er spesielt aktuelt ...
  • Nudging towards a healthier lifestyle: a study on how to use nudging as an intervention to steer consumers towards the healthier choices 

   Myrseth, Marita; Rasmussen, Elisabeth (Master thesis, 2018)
   Obesity has become a major issue worldwide and has a strong impact at various economic and social levels. This calls for the need to find efficient ways to tackle this growing problem. Recently, there has been a increasing ...
  • Nye Brannstasjoner 

   Aalberg, Marte; Ørstad, Marit Johanne (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne besvarelsen omhandler brukernes medvirkning i prosjekter. For å belyse dette temaet har vi valgt å bruke prosjektet, Nye Brannstasjoner i Trondheim som utgangspunkt. Prosjektet eies av Trondheim kommune, men som følge ...
  • Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge 

   Nordbø, Rasmus; Backer, Thomas Lombardi (Master thesis, 2013-02-15)
   I denne masteroppgaven rettes fokus mot attraktiviteten av selskapsetablering i Norge. Vi ser nærmere på advokat Gudmund Knudsens utredning; Forenkling og modernisering av aksjeloven, som han utarbeidet etter oppdrag ...
  • Nye Leangen : en utredning med hestekrefter 

   Bredesen, Vivann Renate; Berg, Anette (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Hensikten med oppgaven var å lære mer om teorien bak utredningsprosjekter og prosjekter i tidligfasen, og dermed hvilke elementer som må tas hensyn til for å sikre at et prosjekt overlever fra start til slutt. Problemstillingen ...
  • Nøgne Ø 

   Myrvang, Karl Fredrik; Lille-Mæhlum, Marianne; Nordhagen, Hanne Sofie; Kristiansen, Joachim Stensland; Kolstad, Charlotte Stene (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Nøgne Ø is Norway’s largest craft beer brewery and exports to 37 different countries, where the United States is the biggest export market. However, they have a small market share relative to their competitors. In ...